HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Promena broja odštampanih kopija u operativnom sistemu Windows

background image

Promena broja odštampanih kopija u operativnom sistemu
Windows

1.

U meniju File (Datoteka) programa, kliknite na stavku Print (Odštampaj).

2.

Izaberite proizvod, a zatim izaberite željeni broj kopija.

118

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW