HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - USB usputno štampanje

background image

USB usputno štampanje

Ovaj uređaj pruža mogućnost USB usputnog štampanja, što znači da možete brzo da štampate

datoteke bez potrebe da ih šaljete sa računara. USB port uređaja sa prednje strane prihvata

standardne USB memorije. Možete da štampate sledeće tipove datoteka:

.pdf

.prn

.pcl

.ps

.cht

1.

Umetnite USB memoriju u USB port uređaja.

NAPOMENA:

Možda ćete morati da

skinete poklopac sa USB porta.

NAPOMENA:

Ako uređaj ne prepoznaje

USB dodatak, probajte sa nekom drugom

vrstom USB uređaja. Zbog raulika u USB

specifikacijama, uređaj ne prepoznaje sve

tipove USB dodataka.

2.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli

uređaja.

3.

Otvorite meni Retrieve Job From USB

(Preuzmi zadatak sa USB-a).

4.

Izaberite ime dokumenta koji želite da

odštampate.

5.

Ako je potrebno podešavanje broja kopija,

izaberite opciju Kopije, a zatim unesite broj

kopija.

6.

Pritisnite dugme

OK

da biste odštampali

dokument.

SRWW

USB usputno štampanje

151

background image

152

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW