HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series Hjälp

background image

HPLASERJET ENTERPRISE-SKRIVARE I 600 M601,

M602 OCH M603-SERIEN

Användarhandbok

background image
background image

HP LaserJet Enterprise-skrivare i 600
M601, M602 och M603-serien

Användarhandbok

background image

Copyright och licens

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

översätta den här handboken utan

föregående skriftligt medgivande, förutom i

den utsträckning som upphovsrättslagen

tillåter.

Den här informationen kan ändras utan

föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och

-tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier

som medföljer produkterna och tjänsterna.

Inget i detta dokument ska tolkas som att det

utgör en ytterligare garanti. HP kan inte

hållas ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel

eller utelämnanden i dokumentet.

Artikelnummer: CE988-90910

Edition 4, 11/2011

Varumärken

Adobe

®

, Acrobat

®

och PostScript

®

är

varumärken som tillhör Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ är ett varumärke som tillhör

Intel Corporation i USA och andra länder/

regioner.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP och

Windows Vista® är amerikanska

registrerade varumärken som tillhör

Microsoft Corporation.

UNIX

®

är ett registrerat varumärke som

tillhör The Open Group.

ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är

registrerade märken i USA.

background image

Riktlinjer som används i den här användarhandboken

TIPS:

Tipsen ger användbara råd och genvägar.

OBS!

Meddelanden ger viktig information för att förklara något eller slutföra en uppgift.

VIKTIGT:

Viktigt-meddelanden beskriver åtgärder som du ska följa för att undvika dataförlust eller

skada på produkten.

VARNING:

Varningar beskriver åtgärder som du ska följa för att undvika personskador, allvarlig

dataförlust eller större skada på produkten.

SVWW

iii

background image

iv

Riktlinjer som används i den här användarhandboken

SVWW

background image

Innehåll

1 Grundläggande om produkten ......................................................................................... 1

Produktjämförelse ..................................................................................................................... 2

HP LaserJet Enterprise 600 M601-modeller .................................................................. 2
HP LaserJet Enterprise 600 M602-modeller .................................................................. 3
HP LaserJet Enterprise 600 M603-modeller .................................................................. 4

Miljöfunktioner ......................................................................................................................... 5
Hjälpmedelsfunktioner .............................................................................................................. 6
Produktvyer ............................................................................................................................. 7

Framsida .................................................................................................................. 7
Sedd bakifrån ........................................................................................................... 8
Gränssnittsportar ....................................................................................................... 9
Placering av serienummer och modellnummer ............................................................... 9

2 Kontrollpanelens menyer ................................................................................................ 11

Kontrollpanelens layout ........................................................................................................... 12
Menyn Hämta jobb från USB ................................................................................................... 14
Menyn Hämta jobb från enhetsminne ....................................................................................... 15
Menyn Förbrukningsmaterial ................................................................................................... 16
Menyn Fack .......................................................................................................................... 18
Menyn Administration ............................................................................................................. 19

Menyn Rapporter .................................................................................................... 19
Menyn Allmänna inställningar .................................................................................. 19
Menyn Retrieve From USB Settings (Inställningar för Hämta från USB) ............................ 22
Menyn Allmänna utskriftsinställningar ........................................................................ 22
Menyn Standardalternativ för utskrift ......................................................................... 24
Menyn Visningsinställningar ..................................................................................... 24
Menyn Hantera förbrukningsmaterial ......................................................................... 25
Menyn Hantera fack ................................................................................................ 26
Menyn Inställningar för häftning/buntning .................................................................. 28
Menyn Inställningar för Multi-Bin Sorterare med flera fack ............................................ 28
Menyn Nätverksinställningar .................................................................................... 29

SVWW

v

background image

Menyn Felsökning ................................................................................................... 33

Menyn Enhetsunderhåll ........................................................................................................... 34

Menyn Säkerhetskopiering/återställning .................................................................... 34
Menyn Kalibrera/rengör .......................................................................................... 34
Menyn USB, uppgradera inbyggd programvara med .................................................. 35
Menyn Service ........................................................................................................ 35

3 Programvara för Windows ............................................................................................. 37

Operativsystem och skrivardrivrutiner som stöds i Windows ........................................................ 38
Välja rätt skrivardrivrutin för Windows ...................................................................................... 39

Universell HP-skrivardrivrutin ..................................................................................... 39

Installationslägen för universell skrivardrivrutin ............................................. 40

Ändra utskriftsinställningar för Windows ................................................................................... 41

Prioritet för utskriftsinställningar ................................................................................. 41
Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs ..................................... 41
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb ..................................................... 42
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten ...................................................... 42

Ta bort skrivardrivrutinen i Windows ........................................................................................ 43
Verktyg som kan användas för Windows .................................................................................. 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
Inbyggd HP-webbserver ........................................................................................... 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Programvara för andra operativsystem ..................................................................................... 45

4 Använda skrivaren i Macintosh ...................................................................................... 47

Programvara för Macintosh ..................................................................................................... 48

Operativsystem och skrivardrivrutiner som stöds i Macintosh ........................................ 48
Installera programvara för Macintosh-operativsystem ................................................... 48

Installera programvara för Macintosh-datorer som är anslutna direkt till
skrivaren ................................................................................................. 48
Installera programvara för Macintosh-datorer i ett trådanslutet nätverk ............ 49

Konfigurera IP-adressen .............................................................. 49
Installera programvaran ............................................................. 50

Ta bort skrivardrivrutinen i Macintosh-operativsystem ................................................... 51
Prioritet för utskriftsinställningar i Macintosh ................................................................ 52
Ändra inställningar för skrivardrivrutin för Macintosh ................................................... 52

Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs ...................... 52
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb ...................................... 52
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten ....................................... 52

Programvara för Macintosh-datorer ........................................................................... 54

HP-program för Macintosh ......................................................................... 54

vi

SVWW

background image

Öppna HP Skrivarprogram ......................................................... 54
Funktioner för HP-program .......................................................... 54

Funktioner i Macintosh som kan hanteras ................................................................... 55

Inbyggd HP-webbserver ............................................................................ 55
HP ePrint ................................................................................................. 55
AirPrint ................................................................................................... 56

Grundläggande utskriftsmetoder i Macintosh ............................................................................. 57

Avbryta en utskrift med Macintosh ............................................................................. 57
Ändra pappersstorlek och papperstyp (Mac) .............................................................. 57
Ändra storlek på dokument eller skriva ut på en anpassad pappersstorlek i Macintosh. ... 57
Skapa och använda skrivarinställningar i Macintosh ................................................... 58
Skriva ut ett försättsblad i Macintosh .......................................................................... 58
Använda vattenstämplar i Macintosh ......................................................................... 58
Skriva ut flera sidor på ett ark i Macintosh ................................................................. 59
Skriva ut på båda sidor av papperet (duplexutskrift) i Macintosh ................................... 59
Lagra utskrifter i Macintosh ....................................................................................... 59

Lösa problem med Macintosh .................................................................................................. 61

5 Anslut produkten i Windows .......................................................................................... 63

Friskrivningsklausul angående skrivardelning ............................................................................. 64
Ansluta med USB ................................................................................................................... 64

CD-installation ........................................................................................................ 64

Ansluta till ett nätverk i Windows ............................................................................................. 65

Nätverksprotokoll som stöds ..................................................................................... 65
Installera produkten i ett kabelanslutet nätverk i Windows ............................................ 67

Konfigurera IP-adressen ............................................................................ 67
Installera programvaran ............................................................................ 68

Konfigurera nätverksinställningar i Windows .............................................................. 69

visa och ändra nätverksinställningar ........................................................... 69
Ange eller ändra nätverkslösenordet ........................................................... 69
Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen ................... 70
Konfigurera IPv6 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen ................... 71
Inställningar för länkhastighet och duplex .................................................... 72

6 Papper och utskriftsmaterial ........................................................................................... 73

Hur man använder papper ...................................................................................................... 74

Riktlinjer för specialpapper ....................................................................................... 74

Ändra skrivardrivrutinen efter papperstyp och pappersstorlek i Windows ...................................... 76
Pappersstorlekar som kan användas ......................................................................................... 77
Hanterade papperstyper ......................................................................................................... 79

Pappersstyper för inmatning som stöds ....................................................................... 79

SVWW

vii

background image

Pappersstyper för utmatning som stöds ....................................................................... 80

Kapacitet för fack och enheter ................................................................................................. 81
Fylla på papper ..................................................................................................................... 82

Fylla på fack 1 ....................................................................................................... 82
Fylla på fack 2 eller ett extra fack för 500 ark ............................................................ 83
Fylla på ett extra fack för 1 500 ark .......................................................................... 85
Pappersorientering i facken ...................................................................................... 87

Lägg i brevpapper, förtryckt papper eller hålat papper ................................. 87
Fyll på kuvert ........................................................................................... 88

Konfigurera fack .................................................................................................................... 89

Konfigurera ett fack när du fyller på papper ............................................................... 89
Konfigurera ett fack så att det matchar inställningarna för utskriften ............................... 89
Konfigurera ett fack på kontrollpanelen ...................................................................... 90

Välja utmatningsfack .............................................................................................................. 91

Skriva ut till det övre utmatningsfacket (standard) ........................................................ 91
Skriva ut till det bakre utmatningsfacket ...................................................................... 91
Skriva ut till staplingsenheten eller häftnings-/staplingsenheten (tillbehör) ....................... 92
Skriva ut till sorteraren med 5 fack ............................................................................ 93

7 Tonerkassetter ................................................................................................................ 95

Bläckpatroninformation ........................................................................................................... 96
Materialvyer .......................................................................................................................... 97

Tonerkassettvy ........................................................................................................ 97

Hantera tonerkassetter ............................................................................................................ 98

Ändra inställningar för utskriftskassetter ...................................................................... 98

Skriva ut när en utskriftskassett håller på att ta slut ........................................ 98
Aktivera eller inaktivera alternativen för Inställningar för mycket lågt på
kontrollpanelen ........................................................................................ 98
Skriva ut med EconoMode ......................................................................... 99

Förvaring och återvinning av förbrukningsmaterial ...................................................... 99

Återvinning av förbrukningsmaterial ........................................................... 99
Förvara tonerkassetter ............................................................................... 99
HP:s policy avseende tonerkassetter från andra tillverkare ........................... 100

HP-webbplats om förfalskat förbrukningsmaterial ....................................................... 100

Utbytesinstruktioner .............................................................................................................. 101

Byta ut tonerkassetten ............................................................................................ 101
Byta ut klamrar ..................................................................................................... 103
Underhålla enheten i förebyggande syfte ................................................................. 104

Nollställa räknaren för underhållssatsen .................................................... 104

Lösa problem med tonerkassetter ............................................................................................ 105

Kontrollera tonerkassetterna .................................................................................... 105

viii

SVWW

background image

Kontrollera att tonerkassetten inte har några skador .................................... 106
Återkommande defekter .......................................................................... 107
Skriva ut statussidan för förbrukningsmaterial ............................................. 107

Tolka meddelanden om förbrukningsmaterial på kontrollpanelen ................................ 108

8 Utskriftsuppgifter ......................................................................................................... 111

Avbryta en utskrift med Windows ........................................................................................... 112
Grundläggande utskriftsmetoder i Windows ............................................................................ 113

Öppna skrivardrivrutinen i Windows ....................................................................... 113
Få hjälp med utskriftsalternativ i Windows ................................................................ 114
Ändra antalet utskriftsexemplar med Windows ......................................................... 114
Spara egna utskriftsinställningar för återanvändning i Windows ................................. 115

Använda en utskriftsgenväg i Windows .................................................... 115
Skapa utskriftsgenvägar .......................................................................... 116

Förbättra utskriftskvaliteten med Windows ................................................................ 119

Välja sidstorlek i Windows ...................................................................... 119
Välja en egen sidstorlek i Windows .......................................................... 119
Välja papperstyp i Windows ................................................................... 119
Välja pappersfack i Windows ................................................................. 119

Skriva ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift) i Windows ............................................ 120

Skriva ut på båda sidor manuellt i Windows ............................................. 120
Skriva ut på båda sidor automatiskt i Windows ......................................... 121

Skriva ut flera sidor per ark i Windows .................................................................... 123
Välja sidorientering i Windows ............................................................................... 124

Använda HP ePrint ............................................................................................................... 126
Ytterligare utskriftsmetoder i Windows .................................................................................... 127

Skriva ut förtryckta brevhuvudspapper eller formulär i Windows ................................. 127
Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows ............................... 129
Skriva ut den första eller den sista sidan på ett annat papper i Windows ..................... 132
Anpassa ett dokument efter sidstorleken i Windows ................................................... 134
Lägga till en vattenstämpel i ett dokument i Windows ................................................ 135
Skapa ett häfte med Windows ................................................................................ 136
Välja utmatningsalternativ från Windows ................................................................. 137

Välja utmatningsalternativ med Windows .................................................. 137
Välja buntningsalternativ med Windows ................................................... 139

Använda funktioner för utskriftslagring i Windows ..................................................... 140

Skapa en lagrad utskrift i Windows .......................................................... 141
Skriva ut en lagrad utskrift ....................................................................... 142
Ta bort ett lagrat jobb ............................................................................. 142
Ställa in utskriftslagringsalternativ i Windows ............................................ 143

Skriv ut en kopia för korrekturläsning innan alla kopior skrivs ut .... 143

SVWW

ix

background image

Lagra tillfälligt en personlig utskrift på produkten och skriv ut den
senare ................................................................................... 143
Lagra ett jobb tillfälligt på skrivaren ........................................... 143
Lagra ett jobb permanent på skrivaren ....................................... 144
Gör ett permanent lagrat jobb privat så att någon som försöker
skriva ut måste knappa in en PIN-kod ........................................ 144
Bli meddelad när någon skriver ut ett lagrat jobb ........................ 144
Ange användarnamn för ett lagrat jobb ..................................... 145
Ange ett namn för det lagrade jobbet ........................................ 145

Skriva ut specialutskrifter i Windows ........................................................................ 146

Ställa in dubbelsidig bildjustering ............................................................. 146

Direkt USB-utskrift ................................................................................................................. 147

9 Hantera och underhålla ................................................................................................ 149

Skriv ut informationssidor ...................................................................................................... 150
Använda den inbäddade HP-webbservern .............................................................................. 151

Öppna den inbäddade HP-webbservern med en nätverksanslutning ............................ 151
Funktioner i den inbäddade HP-webbservern ............................................................ 152

Fliken Information ................................................................................... 152
Fliken Allmänt ........................................................................................ 152
Fliken Utskrift ......................................................................................... 153
Fliken Felsökning .................................................................................... 153
Fliken Säkerhet ...................................................................................... 154
Fliken HP-webbtjänster ............................................................................ 154
Fliken Nätverk ....................................................................................... 154
Listan Andra länkar ................................................................................ 154

Använda programvaran HP Web Jetadmin ............................................................................. 155
Säkerhetsfunktioner för produkten .......................................................................................... 156

Säkerhetsinformation ............................................................................................. 156

IP-säkerhet ............................................................................................. 156

Begränsa åtkomsten till den inbyggda HP-webbservern .............................................. 156
Stöd för kryptering: Krypterad hårddisk med höga prestanda från HP (endast xh-
modeller) ............................................................................................................. 156
Skydda lagrade jobb ............................................................................................. 157
Låsa menyerna på kontrollpanelen .......................................................................... 157
Låsa formaterare ................................................................................................... 157

Ekonomiinställningar ............................................................................................................ 158

Skriva ut med EconoMode ..................................................................................... 158
Energisparlägen .................................................................................................... 158

Avaktivera eller aktivera viloläget ............................................................. 158
Ställa in timern för viloläget ..................................................................... 159

x

SVWW

background image

Ange schemat för viloläget ...................................................................... 159

Installera minne och interna USB-enheter ................................................................................. 160

Översikt ............................................................................................................... 160
Installera minne ..................................................................................................... 160

Installera produktminne ........................................................................... 160

Aktivera minne ...................................................................................................... 165
Kontrollera DIMM-installation .................................................................................. 166
Minnestilldelning ................................................................................................... 166
Installera inbyggda USB-enheter .............................................................................. 167

Rengöra skrivaren ................................................................................................................ 170

Rengöra pappersbanan ......................................................................................... 170

Produktuppdateringar ........................................................................................................... 170

10 Lösa problem ............................................................................................................. 171

Självhjälp ............................................................................................................................ 172
Checklista för problemlösning ................................................................................................ 173

Faktorer som påverkar produktens prestanda ............................................................ 174

Återställ fabriksinställningar ................................................................................................... 175
Tolka meddelanden på kontrollpanelen ................................................................................... 176

Meddelandetyper på kontrollpanelen ...................................................................... 176
Meddelanden på kontrollpanelen ............................................................................ 176

Papperet matas in på fel sätt eller trasslar sig .......................................................................... 177

Skrivaren matar inte in papper ............................................................................... 177
Skrivaren matar in flera pappersark ........................................................................ 177
Förhindra papperstrassel ........................................................................................ 177

Rensa trassel ....................................................................................................................... 179

Platser där papperstrassel kan förekomma ............................................................... 179
Åtgärda papperstrassel i utmatningsområdena ......................................................... 179

Åtgärda trassel i det bakre utmatningsfacket .............................................. 180
Åtgärda trassel i staplingsenheten eller enheten för häftning/stapling ........... 180

Åtgärda trassel i tillbehöret för stapling eller för häftning/stapling . 181
Åtgärda trassel med häftning i tillbehöret för häftning/stapling ..... 182

Åtgärda trassel i sorteraren med 5 fack .................................................... 183

Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten ....................................................... 185
Ta bort papperstrassel i tillbehörsenheten för dubbelsidig utskrift ................................. 188
Åtgärda trassel i facken ......................................................................................... 190

Åtgärda trassel i fack 1 ........................................................................... 190
Åtgärda trassel i fack 2 eller ett extrafack för 500 ark ................................ 190
Åtgärda trassel i extrafacket för 1 500 ark ................................................ 191

Åtgärda papperstrassel i den extra kuvertmataren ..................................................... 193
Åtgärda papperstrassel kring den övre luckan och tonerkassetten ............................... 194

SVWW

xi

background image

Ändra inställningen för fortsättning efter papperstrassel ............................................. 196

Förbättra utskriftskvaliteten .................................................................................................... 197

Välja papperstyp .................................................................................................. 197
Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper .................................... 197
Skriva ut en rengöringssida .................................................................................... 198
Kontrollera tonerkassetten ...................................................................................... 198
Använd den skrivardrivrutin som bäst passar dina utskriftsbehov ................................. 200

Skrivaren skriver inte ut eller skriver ut långsamt ....................................................................... 201

Skrivaren skriver inte ut .......................................................................................... 201
Skrivaren skriver ut långsamt .................................................................................. 202

Lösa problem med direkt USB-utskrift ...................................................................................... 203

Menyn Hämta från USB öppnas inte när du sätter i USB-enheten ................................. 203
Filen skrivs inte ut från USB-lagringstillbehöret ........................................................... 203
Den fil du vill skriva ut finns inte med på menyn Hämta från USB ................................ 204

Lösa anslutningsproblem ....................................................................................................... 205

Lösa problem med direktanslutning .......................................................................... 205
Lösa nätverksproblem ............................................................................................ 205

Dålig fysisk anslutning ............................................................................ 205
Datorn använder felaktig IP-adress för skrivaren ......................................... 205
Datorn kan inte kommunicera med skrivaren .............................................. 206
Skrivaren använder felaktiga länk- och duplexinställningar för nätverket ....... 206
Nya programvaror kan orsaka kompatibilitetsproblem ................................ 206
Datorn eller arbetsstationen är felaktigt inställd .......................................... 206
Skrivaren är avaktiverad eller så är andra nätverksinställningar felaktiga ...... 206

Lösa problem med enhetens programvara från Windows .......................................................... 207

Ingen skrivardrivrutin visas för produkten i mappen Skrivare ....................................... 207
Ett felmeddelande visades under programinstallationen ............................................. 207
Produkten är i läget Redo men skriver inte ut ............................................................ 207

Lösa problem med enhetens programvara från Mac ................................................................. 209

Skrivardrivrutinen visas inte i Skrivare och fax .......................................................... 209
Produktnamnet visas inte i skrivarlistrutan i Skrivare och fax ....................................... 209
Skrivardrivrutinen ställer inte automatiskt in den produkt som du har valt i Skrivare och
fax ...................................................................................................................... 209
Ett utskriftsjobb skickades inte till den produkt du valt ................................................. 209
Om produkten är ansluten med en USB-kabel visas den inte i listan Skrivare och fax
efter att drivrutinen har valts ................................................................................... 210
Du använder en allmän skrivardrivrutin tillsammans med en USB-anslutning .................. 210

Bilaga A Förbrukningsmaterial och tillbehör för produkten .............................................. 211

Beställ delar, tillbehör och förbrukningsmaterial ....................................................................... 212
Artikelnummer ..................................................................................................................... 213

xii

SVWW

background image

Tillbehör för pappershantering ................................................................................ 213
Reservdelar för egenreparationer ............................................................................ 213
Kablar och gränssnitt ............................................................................................. 214

Bilaga B Service och support ............................................................................................ 215

Hewlett-Packards avtal för begränsad garanti .......................................................................... 216
HPs Premium Protection-garanti: Begränsad garanti för LaserJet-tonerkassetter ............................. 218
Data lagrade på tonerkassetten ............................................................................................. 219
Licensavtal för slutanvändare ................................................................................................. 220
Garantiservice för kundens egen reparation ............................................................................ 223
Kundsupport ........................................................................................................................ 224
Packa om produkten ............................................................................................................. 225

Bilaga C Produktspecifikationer ....................................................................................... 227

Fysiska specifikationer .......................................................................................................... 228
Effektförbrukning, elektriska specifikationer och akustisk emission ............................................... 228
Driftsförhållanden ................................................................................................................. 228

Bilaga D Föreskrifter ........................................................................................................ 229

FCC-bestämmelser ................................................................................................................ 230
Miljövänlig produkthantering ................................................................................................. 231

Skydda miljön ...................................................................................................... 231
Ozon ................................................................................................................... 231
Strömförbrukning .................................................................................................. 231
Tonerförbrukning ................................................................................................... 231
Pappersanvändning ............................................................................................... 231
Plast .................................................................................................................... 231
HP LaserJet-förbrukningsartiklar ............................................................................... 232
Instruktioner för retur och återvinning ....................................................................... 232

USA och Puerto Rico ............................................................................... 232

Flera returer (mer än en kassett) ................................................ 232
Retur av enstaka kassett ........................................................... 232
Leverans ................................................................................. 232

Returer utanför USA ................................................................................ 233

Papper ................................................................................................................. 233
Materialrestriktioner .............................................................................................. 233
Kassering av förbrukad utrustning för användare i privata hushåll i EU. ....................... 234
Kemiska ämnen .................................................................................................... 234
Material Safety Data Sheet (MSDS) ......................................................................... 234
Mer information .................................................................................................... 234

SVWW

xiii

background image

Överensstämmelseförklaring .................................................................................................. 236
Säkerhetsinformation ............................................................................................................ 238

Lasersäkerhet ........................................................................................................ 238
Kanadensiska DOC-regler ...................................................................................... 238
VCCI-deklaration (Japan) ....................................................................................... 238
Instruktioner för nätsladd ........................................................................................ 238
Nätsladdar (Japan) ............................................................................................... 238
EMC-deklaration (Kina) .......................................................................................... 239
EMI-deklaration (Korea) ......................................................................................... 239
EMI-deklaration (Taiwan) ....................................................................................... 239
Produktstabilitet ..................................................................................................... 239
Laserdeklaration för Finland ................................................................................... 239
GS-redogörelse (Germany) ..................................................................................... 240
Ämnestabell (Kina) ................................................................................................ 241
Bestämmelser om begränsningar för farliga ämnen (Turkiet) ....................................... 241

Index ............................................................................................................................... 243

xiv

SVWW