HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ansluta med USB

background image

Ansluta med USB

Skrivaren stöder en USB 2.0-anslutning. Använd en USB-kabel av typen A-till-B. Kontrollera att USB-

kabeln inte är längre än två meter.

VIKTIGT:

Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas att göra så under programvaruinstallationen.