HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Inställningar för länkhastighet och duplex

background image

Inställningar för länkhastighet och duplex

Skrivarserverns länkhastighet och kommunikationsläge måste matcha nätverket. I de flesta situationer

bör du låta produkten vara i läget Auto. Felaktiga ändringar av inställningarna för länkhastighet och

duplex kan hindra produktens från att kommunicera med andra nätverksenheter. Om du behöver göra

ändringar använder du produktens kontrollpanel.

OBS!

När du ändrar dessa inställningar stängs produkten av och sedan slås den på. Gör bara

ändringarna när produkten är inaktiv.

1.

På kontrollpanelen trycker du på Hem .

2.

Öppna var och en av följande menyer:

a. Administration

b. Nätverksinställningar

c.

Menyn Jetdirect

d. Länkhastighet

3.

Välj något av följande alternativ.

Inställning

Beskrivning

Auto

Skrivarservern konfigurerar sig själv automatiskt för högsta länkhastighet och
kommunikationsläge som tillåts i nätverket.

10T Halv

10 MB Mbps, halv duplex.

10T Full

10 Mbps, full duplex.

100TX Halv

100 Mbps, halv duplex.

100TX Full

100 Mbps, full duplex.

100TX AUTO

Begränsar den automatiska inställningen till en maximal länkhastighet på 100
Mbps.

1000T Full

1000 Mbps, full duplex.

4.

Tryck på knappen

OK

. Produkten stängs av och slås på igen.

72

Kapitel 5 Anslut produkten i Windows

SVWW