HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen

background image

Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen

Använd menyerna Administration på kontrollpanelen när du vill ange IPv4-adress, nätmask och

standardgateway manuellt.

1.

På kontrollpanelen trycker du på Hem .

2.

Öppna var och en av följande menyer:

a. Administration

b. Nätverksinställningar

c.

Menyn Jetdirect

d. TCP/IP

e. IPV4-inställningar

f.

Konfigurationsmetod

g. Manuell

h. Manuella inställningar

i.

IP-adress, Delnätsmask eller Standardgateway

3.

Använd knappsatsen eller tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen för att öka eller minska numret

för den första byten i IP-adressen, subnätmasken eller standardgatewayen.

4.

Tryck på knappen

OK

för att gå till nästa sifferuppsättning. Flytta tillbaka till föregående

sifferuppsättning genom att trycka på bakåtpilen .

5.

Upprepa steg 3 och 4 tills du har angett IP-adress, delnätmask eller standardgateway och spara

sedan inställningen genom att trycka på knappen

OK

.

70

Kapitel 5 Anslut produkten i Windows

SVWW