HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nätverksprotokoll som stöds

background image

Nätverksprotokoll som stöds

Tabell 5-1

Tillåtna nätverksprotokoll

Nätverkstyp

Tillåtna protokoll

TCP/IP IPv4- och IPv6-nätverk

Bonjour

Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2 och v3

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)

Secure HTTP (HTTPS)

File Transfer Protocol (FTP)

Port 9100

Line printer daemon (LPD)

Intenet Printing Protocol (IPP)

Secure IPP

Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery)

IPsec/Firewall

Endast TCP/IP IPv4-nätverk

Auto IP

Service Location Protocol (SLP)

Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

Telnet

Internet Group Management Protocol (IGMP) v2

Bootstrap Protocol (BOOTP)/DHCP

Windows Internet Name Service (WINS)

IP Direct Mode

WS Print

SVWW

Ansluta till ett nätverk i Windows

65

background image

Tabell 5-1

Tillåtna nätverksprotokoll (fortsättning)

Nätverkstyp

Tillåtna protokoll

Endast TCP/IP IPv6-nätverk

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) v6

Multicast Listener Discovery Protocol (MLD) v1

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Övriga tillåtna nätverksprotokoll

Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX)

AppleTalk

NetWare Directory Services (NDS)

Bindery

Novell Distributed Print Services (NDPS)

iPrint

Tabell 5-2

Avancerade säkerhetsfunktioner för nätverkshantering

Namn på tjänst

Beskrivning

IPsec/brandvägg

Ger säkerhet för nätverkslager i IPv4- och IPv6-nätverk. Med en brandvägg får du
enkel kontroll över IP-trafiken. IPsec ger ytterligare skydd via autentisering och
krypteringsprotokoll.

Kerberos

Gör det möjligt att utbyta privat information över ett öppet nätverk genom att tilldela
en unik nyckel, kallad en biljett, till varje användare som loggar in till nätverket.
Biljetten bäddas sedan in i meddelanden så att avsändaren kan identifieras.

SNMP v3

Använder en användarbaserad säkerhetsmodell för SNMP v3, som innehåller
användarautentisering och dataskydd via kryptering.

SSL/TLS

Gör det möjligt att skicka privata dokument via Internet och garantera sekretess och
dataintegritet mellan klient- och servertillämpningar.

IPsec-satskonfiguration

Ger säkerhet för nätverkslager via enkel kontroll av IP-trafik till och från produkten.
Protokollet ger fördelen av kryptering och autentisering och medger flera
konfigurationer.

66

Kapitel 5 Anslut produkten i Windows

SVWW