HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Använda vattenstämplar i Macintosh

background image

Använda vattenstämplar i Macintosh

1.

Klicka på alternativet Fil i menyn Utskrift.

2.

Öppna menyn Vattenstämplar.

3.

Välj den typ av vattenstämpel som du vill använda i menyn Läge. Välj alternativet

Vattenstämpel om du vill skriva ut ett halvgenomskinligt meddelande. Välj alternativet

Tangentmall om du vill skriva ut ett meddelande som inte är genomskinligt.

4.

I menyn Sidor väljer du om samtliga sidor i utskriften ska innehålla vattenstämpeln eller endast

förstasidan.

58

Kapitel 4 Använda skrivaren i Macintosh

SVWW

background image

5.

I menyn Text väljer du ett av standardmeddelandena eller alternativet Eget och skriver in ett nytt

meddelande i rutan.

6.

Välj alternativ för återstående inställningar.