HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Skapa och använda skrivarinställningar i Macintosh

background image

Skapa och använda skrivarinställningar i Macintosh

Använd förinställningar om du vill spara skrivardrivrutinens aktuella inställningar så att du kan använda

dem igen.

Skapa en utskriftsförinställning

1.

Klicka på alternativet Fil i menyn Utskrift.

2.

Markera drivrutinen.

3.

Välj de skrivarinställningar som du vill spara för återanvändning.

4.

Klicka på alternativet Spara som... i menyn Förinställningar och ange namnet på

förinställningen.

5.

Klicka på knappen OK.

Använda utskriftsförinställningar

1.

Klicka på alternativet Fil i menyn Utskrift.

2.

Markera drivrutinen.

3.

Välj förinställning i menyn Förinställningar.

OBS!

Om du vill använda skrivarens standardinställningar väljer du alternativet standard.