HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - AirPrint

background image

AirPrint

Direktutskrift med Apples AirPrint stöds i iOS 4.2 eller senare. Använd AirPrint för att skriva ut direkt till

produkten från iPad (iOS 4,2), iPhone (3GS eller senare) eller iPod touch (tredje generationen eller

senare) i följande program:

E-post

Foton

Safari

Välj tredjepartsprogram.

För att kunna använda AirPrint måste produkten vara ansluten till ett nätverk. Mer information om hur

du använder AirPrint och vilka HP-produkter som är kompatibla med AirPrint finns på

www.hp.com/

go/airprint

.

OBS!

Du kanske måste uppgradera produktens fasta programvara för att kunna använda AirPrint.

Gå till

www.hp.com/go/lj600Series_firmware

.

56

Kapitel 4 Använda skrivaren i Macintosh

SVWW