HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Funktioner för HP-program

background image

Funktioner för HP-program

HP Utility består av sidor som du kan öppna genom att klicka i listan Konfigurationsinställningar.

Följande tabell visar vilka åtgärder du kan utföra med hjälp av sidorna. Klicka på länken HP Support

högst upp på sidorna om du vill komma åt teknisk support, onlinebeställning av förbrukningsmaterial,

onlineregistrering och information om återvinning och returnering.

Meny

Objekt

Beskrivning

Information och
support

Status för
förbrukningsartiklar

Visar statusen för produktens förbrukningsmaterial och ger länkar för
onlinebeställning.

Enhetsinformation

Visa information om den valda produkten.

Filöverföring

Överför filer från datorn till produkten.

Överföring av
teckensnitt

Överför teckensnittsfiler från datorn till produkten.

Uppdatera fast
programvara

Överför en uppdateringsfil för fast programvara till enheten.

Kommandon

Skickar specialtecken eller utskriftskommandon till enheten efter
utskriften.

Skrivarinställningar

Konfigurering av
fack

Ändrar standardinställningarna för pappersfack.

Economode och
tonertäthet

Ändrar tonertäthet för mer ekonomisk användning av toner.

Upplösning

Anger standardinställningar för produktens utskriftsupplösning.

Utmatningsenheter

Hanterar inställningar för extra utmatningstillbehör.

Dubbelsidigt läge

Aktiverar läget för automatisk dubbelsidig utskrift.

Lagrade utskrifter

Hanterar utskriftsjobb som lagras på produktens hårddisk.

54

Kapitel 4 Använda skrivaren i Macintosh

SVWW

background image

Meny

Objekt

Beskrivning

E-postvarningar

Konfigurerar produkten att skicka e-postmeddelanden vid särskilda
händelser.

Nätverksinställningar Konfigurerar nätverksinställningarna, t.ex. inställningarna för IPv4

och IPv6.

Hantering av
förbrukningsmaterial

Ställer in hur produkten ska reagera när förbrukningsmaterial börjar
ta slut.

Skydda direktportar

Avaktiverar utskrift via USB eller parallella portar.

Ytterligare
inställningar

Ger åtkomst till den inbäddade HP-webbservern.