HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Överensstämmelseförklaring

background image

Överensstämmelseförklaring

Överensstämmelseförklaring

enligt ISO/IEC 17050-1 och EN 17050-1

Tillverkarens namn:

Hewlett-Packard Company

DoC#: BOISB-1101-00-rel.1.0

Tillverkarens adress:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

förklarar att produkten

Produktnamn:

HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 och M603

Inklusive:

CE998A – Pappersfack för 500 ark

CF062A – enhet för dubbelsidig utskrift

Reglerat modellnummer

2)

BOISB-1101-00

Produktalternativ:

ALLA

Tonerkassetter:

CE390A, CE390X

uppfyller följande produktspecifikationer:

SÄKERHET:

IEC 60950-1:2005/EN60950-1: 2006 +A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Klass 1 Laser/LED-produkt)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - klass A

1),

3)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998+A1 +A2

FCC-artikel 47 CFR, del 15 klass A

1)

/ ICES-003, utgåva 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

Ytterligare information:

Produkten uppfyller kraven i EC-direktivet 2004/108/EC och lågvoltsdirektivet 2006/95/EC och är försedd med CE-märkning

.

236

Bilaga D Föreskrifter

SVWW

background image

Denna enhet uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) enheten får inte
orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som medför att prestanda påverkas.

1.

Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem.

2.

Bestämmelser föreskriver att den här produkten tilldelas ett modellnummer. Det här numret ska inte förväxlas med produktnamn eller
produktnummer.

3.

Produkten uppfyller kraven i EN55022 & CNS13438 klass A där följande gäller: ”Varning – Detta är en produkt i klass A. I hemmiljö
kan den här produkten skapa radiostörningar där användaren kan behöva vidta nödvändiga åtgärder.”

Boise, Idaho USA

September 2011

Endast för frågor i samband med regler och förordningar:

I Europa:

Den lokala HP-återförsäljaren eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Tyskland (FAX: +49 (703) 114 31 43)

www.hp.eu/

certificates

I USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)

SVWW

Överensstämmelseförklaring

237