HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - FCC-bestämmelser

background image

FCC-bestämmelser

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass A, enligt

artikel 15 i FCC:s bestämmelser. Kraven är utformade för att ge godtagbart skydd mot skadliga

störningar när utrustningen används i arbetsmiljö. Den här utrustningen genererar, använder och kan

sända ut radiofrekvent energi och kan, om den inte är installerad och används i enlighet med

anvisningarna, orsaka skadlig störning i radiokommunikation. Om utrustningen används i ett

bostadsområde kommer den sannolikt att orsaka skadlig störning, vilket kan innebära att användaren

blir tvungen att åtgärda störningen på egen bekostnad.

OBS!

Om det har gjorts ändringar på skrivaren utan HP:s medgivande kan användarens rätt att

använda skrivaren hävas.

Användning av en skärmad gränssnittskabel krävs för att uppfylla gränsvärdena för klass A i del 15 av

FCC-bestämmelserna.

230

Bilaga D Föreskrifter

SVWW