HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP LaserJet-förbrukningsartiklar

background image

HP LaserJet-förbrukningsartiklar

Det är lätt att returnera och återvinna dina HP LaserJet-tonerkassetter efter användningen (helt

kostnadsfritt) via återvinningsprogrammet HP Planet Partners. Information och anvisningar på flera

språk levereras med alla skrivarpatroner och annat förbrukningsmaterial för HP LaserJet. Du bidrar

ytterligare till att sänka påfrestningarna på miljön om du returnerar flera kassetter samtidigt, i stället för

en och en.

HP strävar efter att tillhandahålla innovativa högklassiga produkter och tjänster som är miljövänliga i

hela livscykeln, från produktutveckling och tillverkning till distribution, användning och återvinning. Om

du deltar i HP Planet Partners-programmet garanterar vi att dina HP LaserJet-tonerkassetter återvinns

som de ska, vilket innebär att kassetternas plast och metall används för nya produkter, så att miljön

besparas miljontals ton av avfall. Eftersom kassetten återvinns och används i nya produkter, skickas den

inte tillbaka till dig. Tack för att du hjälper till att ta ansvar för miljön!

OBS!

Använd bara returetiketten när du skickar tillbaka äkta HP LaserJet-kassetter. Använd inte

etiketten för retur av HP:s bläckpatroner, kassetter som inte är från HP, påfyllda eller kopierade

kassetter eller för returer inom ramarna för garantin. Mer information om återvinning av HP:s

bläckpatroner finns på

http://www.hp.com/recycle

.