HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kemiska ämnen

background image

Kemiska ämnen

HP har åtagit sig att tillhandahålla kunderna information om kemiska ämnen i våra produkter för att

uppfylla juridiska krav t.ex. REACH (Europaparlamentet och rådets förordning EG nr 1907/2006). En

kemisk informationsrapport för den här produkten finns på:

www.hp.com/go/reach

.