HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Strömförbrukning

background image

Strömförbrukning

Strömförbrukningen minskar rejält när skrivaren är i läget Viloläge , vilket sparar naturresurser och

pengar utan att påverka produktens höga prestanda. Utskrifts- och bildbehandlingsutrustning från
Hewlett-Packard som är märkt med ENERGY STAR

®

-logotypen är godkänd enligt ENERGY STAR-

specifikationerna för bildbehandlingsutrustning från USA:s miljöskyddsmyndighet. Följande märkning

finns på ENERGY STAR-godkända bildbehandlingsprodukter:

Ytterligare information om ENERGY STAR-kvalificerade produktmodeller finns listad på:

www.hp.com/go/energystar