HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP LaserJet Enterprise 600 M603-modeller

background image

HP LaserJet Enterprise 600 M603-modeller

M603n-skrivare

CE994A

Skriver ut upp till 62 sidor per minut
(spm) på papper i Letter-storlek och
60 spm på A4-papper

Inbäddat HP Jetdirect-nätverk

Innehåller 512 MB RAM-minne. Går att
utöka till 1 gigabyte (GB).

4 GB Solid State-modulminne

Fack 1 rymmer upp till 100 ark

Fack 2 rymmer upp till 500 ark

500-arks utmatningsfack för framsidan
nedåt

100-arks utmatningsfack för framsidan
uppåt

Grafiskt teckenfönster med fyra rader i
färg

Knappsats

Hi-speed USB 2.0-port

Värdport för USB-utskrift

Port för direkt USB-utskrift

En ledig DIMM-kortplats (Dual Inline
Memory Module)

Port för direkt USB-utskrift

Fack för maskinvarugränssnitt

M603dn-skrivare

CE995A

Har samma funktioner som skrivaren HP LaserJet Enterprise 600 M603n plus följande:

Tillbehör för dubbelsidig utskrift för automatisk utskrift på båda sidor

Trådlös nätverksutskrift

M603xh-skrivare

CE996A

Har samma funktioner som skrivaren HP LaserJet Enterprise 600 M603n plus följande:

Tillbehör för dubbelsidig utskrift för automatisk utskrift på båda sidor

Trådlös nätverksutskrift

Ett ytterligare inmatningsfack för 500 ark (fack 3)

250 GB krypterad hårddisk från HP med höga prestanda (ersätter det 4 GB Solid
State-modulminne som finns på modellerna n och dn)

4

Kapitel 1 Grundläggande om produkten

SVWW