HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Sedd bakifrån

background image

Sedd bakifrån

1

2

3

4

5

1

Bakre utmatningsfack (dra för att öppna)

2

Tillbehörslucka till duplexenheten (ta bort locket om du vill installera duplextillbehöret)

3

Gränssnittsportar

4

Höger lucka (ger tillgång till DIMM-facket)

5

Fack för extra maskinvara (endast modellerna M602 och M603)

8

Kapitel 1 Grundläggande om produkten

SVWW