HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Använda den inbäddade HP-webbservern

background image

Använda den inbäddade HP-webbservern

Med den inbäddade HP-webbservern kan du visa status för skrivaren, konfigurera nätverksinställningar

och hantera utskriftsfunktioner från datorn istället för från produktens kontrollpanel. Här följer några

exempel på vad du kan utföra med hjälp av den inbäddade HP-webbservern:

Visa skrivarens statusinformation.

Bestämma återstående livslängd för förbrukningsartiklar och beställa nya.

Visa och ändra fackens konfiguration.

Visa och ändra skrivarkonfigurationer på kontrollpanelen.

Visa och skriva ut interna sidor.

Få meddelande om skrivarens och förbrukningsmaterialens händelser.

Visa och ändra nätverkskonfigurationen.

För att kunna använda den inbäddade HP-webbservern måste du ha Microsoft Internet Explorer 5.01

eller senare, Netscape 6.2 eller senare för Windows, Mac OS eller Linux (endast Netscape). Netscape

Navigator 4.7 krävs för HP-UX 10 och HP-UX 11. När skrivaren är ansluten till ett IP-baserat nätverk

fungerar den inbäddade HP-webbservern. Den inbäddade HP-webbservern fungerar inte med IPX-

baserade skrivaranslutningar. Det krävs ingen Internetåtkomst för att ansluta till och använda den

inbyggda webbservern.

När skrivaren är ansluten till nätverket är den inbäddade HP-webbservern automatiskt tillgänglig.