HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Fliken Allmänt

background image

Fliken Allmänt

Tabell 9-2

Fliken Inbyggd HP-webbserver Allmänt

Meny

Beskrivning

Menyn Administration på
kontrollpanelen

Visar strukturen för menyn Administration på kontrollpanelen.

OBS!

Du kan göra inställningar på den här skärmen, men den inbyggda

HP-webbservern har fler avancerade konfigurationsmöjligheter än vad som finns att
tillgå på menyn Administration.

Varningar

Ställ in e-postaviseringar för olika produkt- och förbrukningsmaterialhändelser.

AutoSend

Konfigurera skrivaren så att automatiserade e-postmeddelanden om skrivarens
inställningar och förbrukningsmaterial skickas till angivna e-postadresser.

Bild på kontrollpanelen

Visar en bild av den aktuella skärmen på kontrollpanelen.

Redigera andra länkar

Lägg till eller anpassa en länk till en annan webbplats. Den här länken visas i
området Andra länkar på alla inbyggda HP-webbserversidor.

152

Kapitel 9 Hantera och underhålla

SVWW

background image

Tabell 9-2

Fliken Inbyggd HP-webbserver Allmänt (fortsättning)

Meny

Beskrivning

Beställningsinformation

Ange information om beställning av utbytestonerkassetter. Informationen visas
påsidan med statusinformation för förbrukningsmaterial.

Enhetsinformation

Namnge enheten och tilldela den ett inventarienummer. Skriv namnet och den
primära kontaktpersonen som ska få information om skrivaren.

Språk

Ange det språk som du vill visa information om den inbyggda HP-webbservern på.

Datum och tid

Ange datum och tid eller synkronisera med en tidsserver på nätverket.

Vilolägesschema

Ange eller ändra en uppvakningstid, vilolägestid och förlängd viloperiod för
produkten. Du kan ställa in olika scheman för alla vardagar och helgdagar.

Säkerhetskopiera och återställ

Skapa en säkerhetskopia med produkt- och användaruppgifter. Om det blir
nödvändigt kan du återställa data till produkten med den här filens hjälp.

Återställ leveransinställningar

Återställer inställningarna till standardinställningarna.

Lösningsinstallation

Installera program från tredje part som kan utöka produktens funktionalitet.

Uppgradering av fast
programvara

Hämta och installera uppgraderingsfiler för produktens inbyggda programvara.

Statistiktjänster

Tillhandahåller anslutningsinformation om utskriftsstatistiktjänster från tredje part.