HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Fliken Felsökning

background image

Fliken Felsökning

Tabell 9-4

Fliken Inbyggd HP-webbserver Felsökning

Meny

Beskrivning

Rapporter och tester

Skriv ut ett antal rapporter för att hjälpa dig att lösa problemen med produkten.

Kalibreringar

Välj alternativ för att kalibrera skrivaren omedelbart.

SVWW

Använda den inbäddade HP-webbservern

153

background image

Tabell 9-4

Fliken Inbyggd HP-webbserver Felsökning (fortsättning)

Meny

Beskrivning

Uppgradering av fast
programvara

Hämta och installera uppgraderingsfiler för produktens inbyggda programvara.

Återställ leveransinställningar

Återställ inställningarna till standardinställningarna.