HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Fliken Information

background image

Fliken Information

Tabell 9-1

Fliken Inbyggd HP-webbserver Information

Meny

Beskrivning

Enhetens status

Visa produktens status och visa uppskattad återstående livslängd för HP-
förbrukningsmaterial. Sidan visar också vilken papperstyp och pappersstorlek som
ställts in för varje fack. Du ändrar standardinställningarna genom att klicka på
länken Ändra inställningar.

Utskriftslogg

Visar en översikt över alla utskrifter som skrivaren har behandlat.

Konfigurationssida

Visar samma informationen som finns på konfigurationssidan.

Statussida för
förbrukningsmaterial

Visar status för förbrukningsmaterial i produkten.

Händelseloggsidan

Visar en lista över alla skrivarhändelser och -fel. Använd länken HP Instant
Support
(i området Andra länkar på alla inbyggda HP-webbserversidor) för att
ansluta till en uppsättning dynamiska webbsidor som hjälper dig att lösa problem.
På dessa sidor visas också ytterligare tjänster som är tillgängliga för produkten.

Användningssida

Visar en sammanfattning av antalet sidor som har skrivits ut i skrivaren, grupperade
efter storlek, typ och papperets utskriftsbana.

Enhetsinformation

Visar skrivarens nätverksnamn, adress och modell. Om du vill anpassa
inställningarna klickar du på menyn Enhetsinformation på fliken Allmänt.

Utskrift

Överför en klar fil som ska skrivas ut från datorn. Produkten skriver ut filen med
standardutskriftsinställningar.

Utskrivbara rapporter och sidor

Innehåller en lista med produktens interna rapporter och sidor. Välj att skriva ut eller
läsa ett eller flera alternativ.