HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Fliken Säkerhet

background image

Fliken Säkerhet

Tabell 9-5

Fliken Inbyggd HP-webbserver Säkerhet

Meny

Beskrivning

Allmän säkerhet

Ange ett administratörslösenord så att du kan begränsa åtkomsten till vissa
produktfunktioner.

Aktivera eller inaktivera USB-port för utskrift direkt vid skrivaren på kontrollpanelen
eller USB-porten på formateraren för utskrift direkt från en dator.

Åtkomstkontroll

Ange åtkomsten till produktfunktioner för särskilda personer eller grupper. Välj
dessutom med vilken metod enskilda personer loggar in på produkten.

Skydda lagrade data

Ställ in och hantera produktens interna hårddisk. Produkten har en krypterad
hårddisk för högsta möjliga säkerhet.

Ange inställningar för jobb som lagras på produktens hårddisk.

Certifikathantering

Installera och hantera säkerhetscertifikat för åtkomst till produkten och nätverket.