HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Fliken Utskrift

background image

Fliken Utskrift

Tabell 9-3

Fliken Utskrift

Meny

Beskrivning

Hämta från USB-konfiguration

Aktivera eller inaktivera menyn Hämta jobb från USB på kontrollpanelen.

Hantera lagrade utskrifter

Aktivera eller inaktivera möjligheten att spara jobb i produktens minne och ange
jobblagringsalternativ.

Justera papperstyper

Justera utskriftsläget för olika typer av papper som skrivaren stöder.

Allmänna utskriftsinställningar

Skapa standardinställningar för utskrift.

Hantera fack

Visa eller ändra papperstyp och storleksinställningar för varje fack. Justera
allmänna inställningar för alla fack.