HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ange schemat för viloläget

background image

Ange schemat för viloläget

Använd schemafunktionen för viloläget om du vill minska strömförbrukningen när skrivaren inte

används. Du kan schemalägga exakta tidpunkter på dagen då enheten ska sättas i viloläge eller

aktiveras. Du kan anpassa schemat för alla dagar i veckan. Använd den inbäddade HP-webbservern

om du vill ställa in ett vilolägesschema.

1.

Öppna den inbäddade HP-webbservern genom att ange produktens IP-adress i adressfältet i

webbläsaren.

2.

Klicka på fliken Allmänt.

3.

Klicka på länken Datum och tid och ange sedan aktuell dag och tidpunkt.

4.

Klicka på knappen Verkställ.

5.

Klicka på länken Vilolägesschema och klicka sedan på Lägg till för att öppna

schemainställningarna för viloläget.

6.

Konfigurera schemainställningarna för viloläget.

7.

Klicka på knappen Verkställ.

SVWW

Ekonomiinställningar

159