HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ställa in timern för viloläget

background image

Ställa in timern för viloläget

Med timerfunktionen för viloläget kan du ange att viloläget ska aktiveras automatiskt när skrivaren inte

har använts under en viss period.

1.

På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Hem .

2.

Öppna var och en av följande menyer:

a. Administration

b. Allmänna inställningar

c.

Ströminställningar

d. Timerinställningar för viloläge

e. Viloläge/auto-AV efter

3.

Välj önskad tidsperiod och tryck på

OK

.

OBS!

Standardvärdet är 30 minuter.