HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Aktivera minne

background image

Aktivera minne

Windows XP, Windows Server
2003, Windows Server 2008 och
Windows Vista

1.

Klicka på Start.

2.

Klicka på Inställningar.

3.

Klicka på Skrivare och fax (om du använder standardvyn för Start-menyn)
eller klicka på Skrivare (om du använder Klassisk Start-meny).

4.

Högerklicka på drivrutinsikonen för produkten och välj Egenskaper.

5.

Klicka på fliken Enhetsinställningar.

6.

Utöka området för Installerbara alternativ.

7.

Välj Uppdatera nu bredvid Automatisk konfiguration.

8.

Klicka på OK.

OBS!

Om minnet inte uppdateras korrekt efter att du har använt alternativet

Uppdatera nu kan du manuellt ange den totala mängden installerat minne för
produkten i området Installerbara alternativ.

Med alternativet Uppdatera nu skrivs konfigurationsinställningar för befintliga
produkter över.

Windows 7

1.

Klicka på Start.

2.

Klicka på Enheter och skrivare.

3.

Högerklicka på drivrutinsikonen för produkten och välj Egenskaper för
skrivare
.

4.

Klicka på fliken Enhetsinställningar.

5.

Utöka området för Installerbara alternativ.

6.

Välj Uppdatera nu bredvid Automatisk konfiguration.

7.

Klicka på OK.

OBS!

Om minnet inte uppdateras korrekt efter att du har använt alternativet

Uppdatera nu kan du manuellt ange den totala mängden installerat minne för
produkten i området Installerbara alternativ.

Med alternativet Uppdatera nu skrivs konfigurationsinställningar för befintliga
produkter över.

Mac OS X 10.5 och 10.6

1.

På Apple-menyn klickar du på menyn Systeminställningar och klickar
sedan på ikonen Skrivare & fax.

2.

Välj skrivaren i fönstrets vänstersida.

3.

Klicka på knappen Alternativ och material.

4.

Klicka på fliken Drivrutin.

5.

Konfigurera de installerade tillbehören.

SVWW

Installera minne och interna USB-enheter

165