HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Installera inbyggda USB-enheter

background image

Installera inbyggda USB-enheter

Det finns två inbyggda USB-portar på produkten:

1.

Stäng av produkten.

2.

Dra ut nätsladden och gränssnittskabeln.

3.

Ta bort den högra sidopanelen genom att skjuta den mot produktens baksida tills den lossnar.

SVWW

Installera minne och interna USB-enheter

167

background image

4.

Öppna luckan genom att dra i metallfliken.

5.

Leta upp USB-portarna vid den nedre delen av formatkortet. Anslut USB-enheten till en av

portarna.

VIKTIGT:

Förhindra att statisk elektricitet skadar formaterarkortet genom att hålla i metalluckan

med ena handen och sätta in USB-enheten med den andra handen. Om du lämnar skrivaren

under den här proceduren måste du vidröra metalluckan igen för att ladda ur elektricitet innan du

fortsätter.

6.

Stäng luckan och tryck ordentligt tills den sitter på plats.

168

Kapitel 9 Hantera och underhålla

SVWW

background image

7.

Sätt tillbaka den högra sidopanelen. Rikta in flikarna på panelen med uttagen i produkten och

tryck panelen mot produktens framsida tills den fastnar.

8.

Anslut gränssnittskabeln och strömsladden igen.

9.

Slå på produkten.

SVWW

Installera minne och interna USB-enheter

169