HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Installera produktminne

background image

Installera produktminne

På den här produkten finns ett DIMM-uttag.

VIKTIGT:

Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenter. När du tar i DIMM-korten ska du

antingen ha på dig ett antistatiskt armband eller ofta vidröra den antistatiska förpackningen som

DIMM-kortet låg i och sedan ta på en frilagd metallyta på produkten.

1.

Om du inte redan har gjort det, kan du skriva ut en konfigurationssida för att ta reda på hur

mycket minne som är installerat i skrivaren innan du lägger till mer minne.

a. På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Hem .

b. Öppna följande menyer:

Administration

Rapporter

Konfigurations-/statussidor

Konfigurationssida

160

Kapitel 9 Hantera och underhålla

SVWW

background image

2.

Stäng av skrivaren när konfigurationssidan har skrivits ut.

3.

Dra ut nätsladden och gränssnittskabeln.

4.

Ta bort den högra sidopanelen genom att skjuta den mot produktens baksida tills den lossnar.

SVWW

Installera minne och interna USB-enheter

161

background image

5.

Öppna luckan genom att dra i metallfliken.

6.

Ta ur din uppgraderings-DIMM ur antistatpaketet.

VIKTIGT:

För att minska risken för skador p.g.a. statisk elektricitet bör du använda ett armband

för elektrostatisk urladdning eller röra vid ytan på DIMM-kortens antistatförpackning innan du

hanterar DIMM-korten.

7.

Håll DIMM-kortet i kanterna och passa in spåren på kortet med DIMM-platsen. (Kontrollera att

spärrarna på båda sidor om DIMM-platsen är öppna.)

162

Kapitel 9 Hantera och underhålla

SVWW

background image

8.

Tryck DIMM-kortet ordentligt rakt ned på platsen. Se till att spärrarna på DIMM-kortets båda sidor

fäster i rätt läge.

9.

Stäng luckan och tryck ordentligt tills den sitter på plats.

10.

Sätt tillbaka den högra sidopanelen. Rikta in flikarna på panelen med uttagen i produkten och

tryck panelen mot produktens framsida tills den fastnar.

SVWW

Installera minne och interna USB-enheter

163

background image

11.

Anslut gränssnittskabeln och strömsladden igen.

12.

Slå på produkten.

164

Kapitel 9 Hantera och underhålla

SVWW