HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Begränsa åtkomsten till den inbyggda HP-webbservern

background image

Begränsa åtkomsten till den inbyggda HP-webbservern

Tilldela ett administratörslösenord för åtkomst till den inbyggda HP-webbservern så att obehöriga

användare inte kan ändra inställningarna på produkten.

1.

Öppna den inbyggda HP-webbservern genom att ange produktens IP-adress i adressfältet i

webbläsaren.

2.

Klicka på fliken Säkerhet.

3.

Öppna menyn Allmän säkerhet.

4.

Skriv namnet som ska kopplas till lösenordet i fältet Användarnamn.

5.

Ange lösenordet i rutan Nytt lösenord och sedan en gång till i rutan Bekräfta lösenord.

OBS!

Om du ändrar ett befintligt lösenord måste du först skriva det befintliga lösenordet i fältet

Gammalt lösenord.

6.

Klicka på knappen Verkställ. Anteckna lösenordet och förvara det på ett säkert ställe.