HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Låsa menyerna på kontrollpanelen

background image

Låsa menyerna på kontrollpanelen

Du kan låsa olika funktioner på kontrollpanelen genom att använda den inbäddade HP-webbservern.

1.

Öppna den inbyggda HP-webbservern genom att ange produktens IP-adress i adressfältet i

webbläsaren.

2.

Klicka på fliken Säkerhet.

3.

Öppna menyn Åtkomstkontroll.

4.

Välj i avsnittet Principer för inloggning och behörigheter vilka typer av användare som

ska ha behörighet till de olika funktionerna.

5.

Klicka på knappen Verkställ.