HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Skriv ut informationssidor

background image

Skriv ut informationssidor

Informationssidorna innehåller uppgifter om skrivaren och dess aktuella konfiguration. Skriv ut

informationssidorna så här:

1.

På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Hem .

2.

Öppna följande menyer:

Administration

Rapporter

3.

Välj namnet på den rapport som du vill granska, bläddra till alternativet Skriv ut och tryck sedan

på knappen

OK

för att skriva ut rapporten.

Första nivån

Andra nivån

Beskrivning

Konfigurations-/statussidor

Menyn Administration, karta

Visar layout och aktuella inställningar för menyalternativ på
kontrollpanelen.

Konfigurationssida

Produktinställningar och installerade tillbehör visas.

Statussida för
förbrukningsmaterial

Här visas en uppskattning av hur länge
förbrukningsmaterialet räcker samt statistik om totalt antal
bearbetade sidor och dokument, serienummer, antal sidor
och underhållsinformation.

HP tillhandahåller uppskattningar av den återstående
livslängden för förbrukningsmaterial som en tjänst till
kunden. De faktiska återstående nivåerna för
förbrukningsmaterial kan skilja sig från de uppskattningar
som ges.

Användningssida

Här visas en översikt över alla pappersstorlekar som har
använts i produkten, information om huruvida utskrifterna
var enkel- eller dubbelsidiga och sidantalet.

Filkatalogsida

Här visas filnamn och mappnamn för filer som lagras i
produktminnet.

Sida med nuvarande
inställningar

Visar de nuvarande inställningarna för varje alternativ på
menyn Administration.

Andra sidor

PCL-teckensnittslista

Skriver ut de tillgängliga PCL-teckensnitten.

PS-teckensnittslista

Skriver ut de tillgängliga PCL-teckensnitten.

150

Kapitel 9 Hantera och underhålla

SVWW