HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Index

background image

Index

A

Administration, meny,

kontrollpanelen 19

AirPrint 56

akustikspecifikationer 228

allmän konfiguration

inbyggd HP-webbserver 152

Allmänna inställningar, meny,

kontrollpanelen 19

anpassa dokument

Windows 134

anslutning

lösa problem 205

USB med Mac 48

USB med Windows 64

användarnamn

ställa in för lagrade utskrifter

(Windows) 145

användningssida

beskrivning 150

artikelnummer

bläckpatroner 213

fack 213

förbrukningsmaterial 213

minne 214

underhållssatser 213

avbryta

utskrift 57

avbryta en utskriftsbegäran

(Windows) 112

avinstallera programvara för

Macintosh 51

avinstallera programvara för

Windows 43

B

bakre utmatningsfack

papperstrassel 179

skriva ut till 91

batterier som medföljer 233

behålla, utskrift

inställningsalternativ

(Windows) 143

tillgängliga lägen 140

beställa

artikelnummer för 213

förbrukningsmaterial och

tillbehör 212

bestämmelser

miljövänlig produkthantering

231

bestämmelser om lasersäkerhet

238, 239

bläckpatroner

artikelnummer 213

brevhuvud

skriva ut (Windows) 127

buntningsalternativ

välja (Windows) 139

byta ut tonerkassetter 101

båda sidor, skriva ut på

aktivera (Mac) 54

D

defekter, återkommande 107

DIMM-kort

artikelnummer 214

installera 160

verifiera installation 166

direkt USB-utskrift 147

dokumentriktlinjer iii

driftsmiljö

specifikationer 228

driftsmiljö för produkt

specifikationer 228

drivrutiner

förinställningar (Mac) 58

inställningar 41

inställningar (Mac) 58

inställningar (Windows) 113

papperstyper 79

som stöds (Windows) 38

universella 39

ändra inställningar (Mac) 52

ändra inställningar

(Windows) 41

ändra papperstyper och

pappersstorlekar 76

drivrutiner för PS-emulering 38

drivrutinsinställningar för Macintosh

utskriftslagring 59

dubbelsidig bildjustering

ställa in 146

dubbelsidig utskrift

aktivera (Mac) 54

inställningar (Windows) 120

dubbelsidig utskrift (duplex)

aktivera (Mac) 54

duplexinställningar, ändra 72

duplexutskrift (dubbelsidig)

aktivera (Mac) 54

inställningar (Windows) 120

E

EconoMode, inställning 99, 158

effekt

förbrukning 228

egna utskriftsinställningar

(Windows) 115

EIO-kort

installera 160

ekonomiinställningar 158

elektriska specifikationer 228

e-postvarningar 55

etiketter

skriva ut på (Windows) 129

utmatningsfack, välja 91

SVWW

Index

243

background image

EU, kassering 234

Explorer, användbara versioner

inbäddad HP-webbserver 151

F

fack

artikelnummer 213

fylla på 82

fylla på fack 1 82

fylla på fack för 1 500 ark 85

fylla på fack för 500 ark 83

konfigurera 89

Macintosh-inställningar 54

pappersorientering 87

papperstrassel 179, 190, 191

välja (Windows) 119

fack, utmatning

trassel, ta bort 179

välja 91

fack 1

fylla på 82

papperstrassel 190

fack 2

fylla på 83

papperstrassel 190

fack 3

fylla på 83

fysiska specifikationer 228

papperstrassel 190

fack för 1 500 ark

fylla på 85

papperstrassel 191

fack för 500 ark

fylla på 83

papperstrassel 190

fast programvara

uppdatering, Macintosh 54

fast programvara, hämta ny 170

FCC-bestämmelser 230

fel

programvara 207

felmeddelanden

e-postvarningar 55

kontrollpanel 176

lampor, kontrollpanel 12

numerisk lista 108

typer av 176

felsökning

direktanslutningsproblem 205

felmeddelanden, numerisk

lista 108

häftklammertrassel 182

inget svar 201

lång svarstid 202

nätverksproblem 205

papperstrassel 179

papperstrassel facket för 500

ark 190

papperstrassel i fack 1 190

papperstrassel vid den övre

luckan 194

problem med direkt USB-

utskrift 203

problem med Mac 209

problem med

pappersmatningen 177

trassel 177

trassel i enhet för dubbelsidig

utskrift 188

trassel i fack för 1 500 ark

191

trassel i fixeringsområdet 185

trassel i kuvertmatare 193

utmatningsfack 179

Windows-problem 207

återkommande defekter 107

Felsökning, meny,

kontrollpanelen 33

felsökningsverktyg

checklista för problemlösning

173

inbyggd HP-webbserver 153

kontrollpanel, meddelanden

108, 176

rengöringssida 170

filkatalogsida

beskrivning 150

filöverföring, Macintosh 54

Finsk deklaration avseende

lasersäkerhet 239

fixeringsenhet

byta ut 104

papperstrassel 185

flera sidor per ark 59

skriva ut (Windows) 123

formaterare

säkerhet 157

formulär

skriva ut (Windows) 127

funktioner 2

fylla på

fack 1 82

fack för 1 500 ark 85

fack för 500 ark 83

häftklamrar 103

fysiska specifikationer 228

förbrukad produkt, kassering 233

förbrukningsartiklar

artikelnummer 214

förbrukningsmaterial

artikelnummer 213

beställa 212

byta ut tonerkassetter 101

förfalskat 100

inte från HP 100

minnesfel 108

status, visa med HP-

programmet 54

återvinna 99, 232

förbrukningsmaterial, status

meddelanden på

kontrollpanelen 12

föregångare när det gäller

miljöskydd 231

förfalskat förbrukningsmaterial

100

förinställningar (Mac) 58

förstasida

använd olika papper/omslag

58

första sidan

skriva ut på annat papper

(Windows) 132

försättsblad

skriva ut (Mac) 58

skriva ut på annat papper

(Windows) 132

förtryckta papper

skriva ut (Windows) 127

förvara

tonerkassetter 99

G

garanti

kundens egen reparation 223

licens 220

produkt 216

tonerkassetter 218

gateway, ange standard 70

244

Index

SVWW

background image

genvägar (Windows)

använda 115

skapa 116

grovt papper

utmatningsfack, välja 91

H

Hantera fack, meny,

kontrollpanel 26

Hantera förbrukningsmaterial,

meny, kontrollpanel 25

hantera nätverket 69

hjälp

utskriftsalternativ (Windows)

114

hjälpknapp, kontrollpanel 12

HP:s inbäddade webbserver

funktioner 151

HP:s kundtjänst 224

HP:s webbplats för bedrägerier

100

HP ePrint

beskrivning 44, 55

HP ePrint, använda 126

HP-program 54

HP-program, Macintosh 54

HP Skrivarprogram 54

HP Universell skrivardrivrutin 39

HP-UX-programvara 45

HP-webbtjänster

aktivera 154

HP-webbtjänster, aktivera 126

HP Web Jetadmin 44, 155

hårddiskar

krypterade 156

häften

skapa (Windows) 136

häftkassett

artikelnummer 214

häftkassetter

fylla på 103

häftnings-/staplingsenhet

fylla på häftklamrar 103

skriva ut till 92

trassel, klamrar 182

häftnings- och staplingsenhet

artikelnummer 213

Hämta utskrift, meny 14, 15

I

Inbyggd HP-webbserver 44

allmän konfiguration 152

felsökningsverktyg 153

informationssidor 152

lista med andra länkar 154

nätverksinställningar 154

säkerhetsinställningar 154

utskriftsinställningar 153

inbyggd webbserver

funktioner 151

Inbyggd webbserver (EWS)

tilldela lösenord 156

inbäddad HP-webbserver

HP-webbtjänster 154

informationssidor

inbyggd HP-webbserver 152

skriva ut 150

installera

enhet i trådlösa nätverk,

Windows 67

minne (DIMM-kort) 160

programvara, trådanslutet

nätverk 68

programvara, USB-

anslutningar 64

skrivare i trådanslutet nätverk,

Macintosh 49

USB-enheter 167

inställningar

drivrutiner 41

drivrutiner (Mac) 52

förinställningar för drivrutiner

(Mac) 58

prioritet 41, 52

återställa fabriksvärden 175

Inställningar för häftning/buntning,

meny, kontrollpanel 28

Inställningar för Multi-Bin Sorterare

med flera fack, meny,

kontrollpanel 28

inställningar för papper med

anpassad storlek

Macintosh 57

inte från HP,

förbrukningsmaterial 100

Internet Explorer, användbara

versioner

inbäddad HP-webbserver 151

IP-adress

konfigurera 67

IPSec (IP Security) 156

IPv4-adress 70

IPv6-adress 71

J

Jetadmin, HP Web 44, 155

K

Kalibrering/rengöring, meny,

kontrollpanel 34

Kanadensiska DOC-regler 238

kartongpapper

utmatningsfack, välja 91

kassering, förbrukad produkt 233

kassetter

byta ut 101

garanti 218

inte från HP 100

lagring 99

statusmeddelanden 12

återvinna 99, 232

kassetter, med klamrar

fylla på 103

klamrar som fastnat 182

knappar, kontrollpanel 12

konfigurationssidor

beskrivning 150

konfigurera

IP-adress 67

kontrollpanel

Administration, meny 19

Allmänna inställningar, meny

19

Felsökning, meny 33

Hantera fack, meny 26

Hantera förbrukningsmaterial,

meny 25

inställningar 41, 52

Inställningar för häftning/

buntning, meny 28

Kalibrering/rengöring, meny

34

knappar 12

lampor 12

meddelanden, numerisk lista

108

meddelanden, typer av 176

SVWW

Index

245

background image

Menyn Inställningar för Multi-Bin

Sorterare med flera fack 28

Nätverksinställningar, meny

29

Rapporter, meny 19

rengöringssida, skriva ut 170

säkerhet 157

Säkerhetskopiering/

återställning, meny 34

teckenfönster 12

Uppgradera fast USB-

programvara, meny 35

Utskriftsinställningar, meny 22

Visningsinställningar, meny 24

kontrollpanelen

Service, meny 35

kontrollpanelsmenyer

hämta utskrift 14, 15

kopior

ändra antalet (Windows) 114

Koreanska EMI-bestämmelser 239

Korrektur och vänta

välja (Windows) 143

kundsupport

ompackning av produkt 225

online 224

kuvert

fylla på 88

utmatningsfack, välja 91

kuvertmatare

artikelnummer 213

papperstrassel 193

kvarhållning av utskriftsjobb

inställningsalternativ

(Windows) 143

kvicksilverfri produkt 233

L

lagrade jobb

säkerhet 157

lagrade utskrifter

ange namn (Windows) 145

få meddelande när utskriften är

klar (Windows) 144

skapa (Windows) 141

skriva ut 142

ställa in användarnamn

(Windows) 145

ta bort 142

lagra utskrifter

inställningsalternativ

(Windows) 143

i Windows 141

Korrektur och vänta

(Windows) 143

permanenta kopior

(Windows) 144

permanenta privata kopior

(Windows) 144

tillfälliga kopior (Windows)

143

tillfälliga personliga utskrifter

(Windows) 143

lagring, utskrift

inställningsalternativ

(Windows) 143

Macintosh-inställningar 54, 59

tillgängliga lägen 140

lampor, kontrollpanelen 12

licens, programvara 220

liggande orientering

välja, Windows 124

Linux-programvara 45

lista med andra länkar

inbyggd HP-webbserver 154

litet papper, utskrift på 91

luftfuktighet

specifikationer 228

lägga i papper 82

länkhastighetsinställningar 72

lösa

direktanslutningsproblem 205

nätverksproblem 205

problem med direkt USB-

utskrift 203

M

Mac

drivrutinsinställningar 52, 58

programvara 54

ändra papperstyper och

pappersstorlekar 57

Macintosh

HP Skrivarprogram 54

operativsystem som kan

användas 48

problem, felsöka 209

support 224

ta bort programvara 51

ändra storlek på dokument 57

Macintosh-drivrutinsinställningar

anpassad pappersstorlek 57

vattenstämplar 58

material

anpassad storlek, Macintosh-

inställningar 57

förstasida 58

sidor per ark 59

som kan användas 77

Material 73

materialrestriktioner 233

Material Safety Data Sheet

(MSDS) 234

matningsvalsar, byta ut 104

meddelanden iii

e-postvarningar 55

lampor, kontrollpanel 12

numerisk lista 108

typer av 176

menyer, kontrollpanel

Administration 19

Allmänna inställningar 19

Felsökning 33

Hantera fack 26

Hantera förbrukningsmaterial

25

hämta utskrift 14, 15

Inställningar för häftning/

buntning 28

Inställningar för Multi-Bin

Sorterare med flera fack 28

Kalibrering/rengöring 34

Nätverksinställningar 29

Rapporter 19

Säkerhetskopiering/

återställning 34

Uppgradera fast USB-

programvara 35

Utskriftsinställningar 22

Visningsinställningar 24

öppna 12

menyer, kontrollpanelen

Service 35

miljöfunktioner 5

minne

artikelnummer 214

fel med förbrukningsmaterial

108

246

Index

SVWW

background image

installera DIMM-kort 160

permanenta resurser 166

som ingår 54

uppgradera 160

verifiera installation 166

minne (DIMM)

säkerhet 157

minneskrets, tonerkassett

beskrivning 219

plats 97

modeller, funktionsjämförelse 2

mot förfalskat

förbrukningsmaterial 100

mottagningsvalsar

beställa 214

byta ut 104

mått, produkt 228

N

namn, utskrifter

ange (Windows) 145

Netscape Navigator, användbara

versioner

inbäddad HP-webbserver 151

nätverk

delnätmask 70

HP Web Jetadmin 155

inställningar, ändra 69

IPv4-adress 70

IPv6-adress 71

konfiguration 65

lösenord, ställa in 69

lösenord, ändra 69

protokoll som stöds 65

standardgateway 70

säkerhet 66

nätverk, trådanslutna

installera enhet, Mac 49

installera enhet, Windows 67

nätverksinställningar

inbyggd HP-webbserver 154

Nätverksinställningar, meny,

kontrollpanel 29

näverk

inställningar, visa 69

O

OH-film

skriva ut på (Windows) 129

utmatningsfack 91

ompackning av produkt 225

online-support 224

operativsystem som kan

användas 38, 48

orientering

välja, Windows 124

P

packning av produkt 225

papper

anpassad storlek, Macintosh-

inställningar 57

fylla på fack 1 82

fylla på fack för 1 500 ark 85

fylla på fack för 500 ark 83

första och sista sidan, använda

annat papper 132

förstasida 58

försättsblad, använda annat

papper 132

sidor per ark 59

skriva ut förtryckta

brevhuvudspapper eller

formulär (Windows) 127

storlekar som stöds 77

trassel 177

typer som stöds 79

välja 197

papper, sortera 212

papper, special

skriva ut på (Windows) 129

pappersmatningsproblem

lösa 177

papper som kan användas 77

pappersstorlek

välja 119

välja egen 119

ändra 76

pappersstorlekar

som kan användas 77

papperstrassel

enhet för dubbelsidig utskrift

188

fack 1 190

fack för 1 500 ark 191

fixeringsområdet 185

kuvertmatare 193

platser 179

utmatningsfack 179

övre lucka 194

papperstrassesl

fack för 500 ark 190

papperstyp

välja 119

papperstyper

ändra 76

PCL-drivrutiner 38

universella 39

PCL-teckensnittslista

beskrivning 150

permanenta resurser 166

personliga utskrifter

lagra tillfälligt (Windows) 143

PPD

inkluderat 54

PPD-filer (PostScript Printer

Description)

inkluderat 54

prioritet, inställningar 41, 52

privata utskrifter

lagra permanent (Windows)

144

problemlösning

e-postvarningar 55

meddelanden, typer av 176

produktjämförelse 2

programvara

avinstallera för Macintosh 51

avinstallera för Windows 43

HP Skrivarprogram 54

HP Web Jetadmin 44

inbyggd webbserver 44

installera, trådanslutet nätverk

68

installera, USB-anslutningar 64

inställningar 41, 52

licensavtal för programvara

220

Mac 54

operativsystem som kan

användas 38, 48

problem 207

protokoll, nätverk 65

PS-teckensnittslista

beskrivning 150

R

rak pappersbana 91

Rapporter, meny, kontrollpanelen

19

SVWW

Index

247

background image

rengöra

pappersbanan 170, 198

produkten 170

rensa trassel

platser 179

riktlinjer, dokument iii

S

SAP-programvara 45

sats, skrivarunderhåll

använda 104

schema för viloläge

aktivera 159

inaktivera 159

service

ompackning av produkt 225

Service, meny, kontrollpanelen 35

sida med nuvarande inställningar

beskrivning 150

sidor per ark 59

välja (Windows) 123

sidstorlekar

anpassa dokument efter

(Windows) 134

SIMM-kort, inkompatibilitet 160

sista sidan

skriva ut på annat papper

(Windows) 132

skrivardrivrutin

välja 200

skrivardrivrutiner (Mac)

inställningar 58

ändra inställningar 52

skrivardrivrutiner (Windows)

inställningar 113

som stöds 38

ändra inställningar 41

skrivarkassetter

statusmeddelanden 12

skrivarställ

artikelnummer 213

skriva ut

från USB-lagringsenheter 147

inställningar (Mac) 58

lagrade utskrifter 142

skriva ut på båda sidor

inställningar (Macintosh) 59

inställningar (Windows) 120

skriva ut på samma pappersark

59

snabbkopieringsdokument

lagra (Windows) 143

Solaris-programvara 45

spara resurser 166

spara resurser, minne 166

specialmedia

riktlinjer 74

specialpapper

riktlinjer 74

skriva ut på (Windows) 129

specifikationer

driftsmiljö 228

elektriska och akustiska 228

fysiska 228

standardgateway, ange 70

staplingsenhet

artikelnummer 213

skriva ut till 92

status

HP-program, Macintosh 54

meddelanden, typer av 176

status, förbrukningsmaterial

meddelanden på

kontrollpanelen 12

statussida för förbrukningsmaterial

beskrivning 150

skriva ut 107

stoppa en utskriftsbegäran

(Windows) 112

storleksanpassa dokument

Macintosh 57

stående orientering

välja, Windows 124

subnätmask 70

support

ompackning av produkt 225

online 224

systemkrav

inbäddad HP-webbserver 151

säkerhet

krypterad hårddisk 156

säkerhetsfunktioner 66

säkerhetsinformation 238, 239

säkerhetsinställningar

inbyggd HP-webbserver 154

Säkerhetskopiering/återställning,

meny, kontrollpanel 34

T

ta bort

lagrade utskrifter 142

ta bort programvara för

Macintosh 51

ta bort Windows-programvara 43

Taiwanesisk EMI-information 239

TCP/IP

manuell konfiguration av IPv4-

parametrar 70

manuell konfiguration av IPv6-

parametrar 71

teckensnitt

permanenta resurser 166

överföring, Macintosh 54

teknisk support

ompackning av produkt 225

online 224

temperaturspecifikationer 228

tid för energisparläge

aktivera 159

inaktivera 159

tillbehör

artikelnummer 213

beställa 212

tillbehör för dubbelsidig utskrift

artikelnummer 213

trassel 188

tips iii

tonerkassett

kontrollera skador 106

papperstrassel 194

tonerkassetter

byta ut 101

garanti 218

inte från HP 100

lagring 99

minneskrets 219

återvinna 99, 232

transportera produkt 225

trassel

enhet för dubbelsidig utskrift

188

fack 1 190

fack för 1 500 ark 191

fack för 500 ark 190

fixeringsområdet 185

klamrar 182

kuvertmatare 193

orsaker 177

248

Index

SVWW

background image

platser 179

utmatningsfack 179

åtgärda 196

övre lucka 194

tungt papper

utmatningsfack, välja 91

U

underhållssats

använda 104

underhållssatser

artikelnummer 213

underhållssats för skrivare

använda 104

universell skrivardrivrutin 39

UNIX-programvara 45

uppdateringar, hämta produkt

170

uppgradera minne 160

USB-enheter

installera 167

USB Firmware Upgrade

(Uppgradera fast USB-

programvara), meny,

kontrollpanel 35

USB-kabel, artikelnummer 214

USB-konfiguration, Mac 48

USB-konfiguration, Windows 64

USB-lagringsenheter

skriva ut från 147

utför skrivarunderhåll,

meddelande 104

utmatningsfack

papperstrassel 179

välja (Windows) 137

utskrift av flera sidor per ark

välja (Windows) 123

utskrifter

avbryta (Macintosh) 57

inställningar (Windows) 113

lagra permanenta kopior

(Windows) 144

lagra permanenta privata

kopior (Windows) 144

lagra tillfälliga kopior

(Windows) 143

lagra tillfälligt (Windows) 143

Macintosh-inställningar 54

utskrifter, lagrade

ange namn (Windows) 145

få meddelande när utskriften är

klar (Windows) 144

skapa (Windows) 141

skriva ut 142

ställa in användarnamn

(Windows) 145

ta bort 142

utskrifter, skriva ut

lagra permanenta kopior

(Windows) 144

lagra permanenta privata

kopior (Windows) 144

lagra tillfälliga kopior

(Windows) 143

lagra tillfälligt (Windows) 143

utskriftsinställningar

inbyggd HP-webbserver 153

Utskriftsinställningar, meny,

kontrollpanel 22

utskriftskvalitet

förbättra 197

förbättra (Windows) 119

utskriftslagring

inställningsalternativ

(Windows) 143

Macintosh-inställningar 59

tillgängliga lägen 140

utskriftsuppgifter 111

V

valsar

beställa 214

byta ut 104

varningar iii

varningar, e-post 55

vattenstämplar 58

lägga till (Windows) 135

VCCI-deklaration (Japan) 238

vikt, produkt 228

viktigt, meddelanden iii

viloläge

aktivera 158

inaktivera 158

Vilolägesschema

ställa in 159

Visningsinställningar, meny,

kontrollpanel 24

vykort

utmatningsfack, välja 91

W

webbläsarkrav

inbäddad HP-webbserver 151

webbplatser

bedrägerirapporter 100

HP Web Jetadmin, hämta 155

kundsupport 224

Macintosh-kundsupport 224

Material Safety Data Sheet

(MSDS) 234

Webbplatser

universell skrivardrivrutin 39

webbplats för bedrägerier 100

Webbutskrift

HP ePrint 44, 55

Windows

drivrutiner som stöds 38

drivrutinsinställningar 41

operativsystem som kan

användas 38

universell skrivardrivrutin 39

Å

återanvända 232

återkommande defekter,

felsökning 107

återställa fabriksinställningar 175

återvinna

Retur av HP-förbrukningsmaterial

och miljöprogram 232

återvinna förbrukningsmaterial 99

återvinning 5

åtgärda papperstrassel

fack för 1 500 ark 191

åtgärda trassel

enhet för dubbelsidig utskrift

188

fack 1 190

fack för 500 ark 190

fixeringsområdet 185

klamrar 182

kuvertmatare 193

utmatningsområdet 179

övre lucka 194

Ä

ändra storlek på dokument

Macintosh 57

Windows 134

SVWW

Index

249

background image

Ö

öppna skrivardrivrutiner

(Windows) 113

överföringsvalsar, byta ut 104

övre lucka

papperstrassel, åtgärda 194

övre utmatningsfack

papperstrassel 179

skriva ut till 91

250

Index

SVWW

background image
background image

*CE988-90910*

*CE988-90910*

CE988-90910