HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kontrollpanelens layout

background image

Kontrollpanelens layout

Använd kontrollpanelen om du vill visa produkt- och jobbstatus samt konfigurera produkten.

1

3

4

5

6
7

8

10

11

13

14

9

2

12

Nummer

Knapp eller lampa

Funktion

1

Teckenfönster på
kontrollpanelen

Visar information om status, menyer, hjälpinformation och felmeddelanden

2

Uppåtpil

Navigerar till föregående objekt i listan eller ökar värdet för numeriska objekt.

3

Hjälpknapp

Visar information om meddelandet i teckenfönstret på kontrollpanelen.

4

Knappen

OK

Sparar valt värde för en post

Utför den åtgärd som är kopplad till det markerade objektet i
teckenfönstret på kontrollpanelen

Åtgärdar fel när det är möjligt

5

Stoppknapp

Avbryter aktuell utskrift och tar bort sidorna från produkten

6

Nedåtpil

Navigerar till nästa objekt i listan eller minskar värdet för numeriska objekt

7

Bakåtpil

Backar en nivå i menyträdet eller backar en numerisk post

8

Knappen Hem

Öppnar och stänger menyerna.

9

Redo-lampa

: Produkten är inkopplad och redo att ta emot och skriva ut
information.

Av: Produkten är frånkopplad (pausläge) och kan inte ta emot
information eller så har ett fel uppstått.

Blinkar: Produkten kopplas från. Produkten slutar att bearbeta den
aktuella utskriften och utestänger alla aktiva sidor från pappersbanan.

10

Lampan Data

: Produkten har information att skriva ut men väntar på att få mer.

Av: Produkten har inga data att skriva ut.

Blinkar: Produkten håller på att bearbeta eller skriva ut data.

12

Kapitel 2 Kontrollpanelens menyer

SVWW

background image

Nummer

Knapp eller lampa

Funktion

11

Åtgärda-lampa

: Ett problem har uppstått i produkten. Se kontrollpanelens display.

Av: Produkten fungerar felfritt.

Blinkar: Åtgärd krävs. Se kontrollpanelens display.

12

Mapp- eller STAR-knapp

OBS!

Den här funktionen

ingår inte i M601-modellerna.

Ger snabbåtkomst till menyn Hämta utskrift

13

Backstegsknapp

OBS!

Den här funktionen

ingår inte i M601-modellerna.

Återställer värden till sina standardinställningar och stänger hjälpskärmen

14

Numeriskt tangentbord

OBS!

Den här funktionen

ingår inte i M601-modellerna.

Ange siffervärden

SVWW

Kontrollpanelens layout

13