HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Allmänna inställningar

background image

Menyn Allmänna inställningar

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem . Välj menyn
Administration och sedan menyn Allmänna inställningar.

I följande tabell anger asterisken (*) standardinställningen från fabrik.

Tabell 2-4

Menyn Allmänna inställningar

Första nivån

Andra nivån

Tredje nivån

Fjärde nivån

Värden

Inställningar för
datum/tid

Format för datum/tid Datumformat

DD-MMM-ÅÅÅÅ

MMM-DD-ÅÅÅÅ

ÅÅÅÅ-MMM-DD

Tidsformat

12 timmar (FM/EM)

24 timmar

Datum/tid

Datum

Månad

Dag

År

Välj värden i listorna.

SVWW

Menyn Administration

19

background image

Tabell 2-4

Menyn Allmänna inställningar (fortsättning)

Första nivån

Andra nivån

Tredje nivån

Fjärde nivån

Värden

Tid

Timme

Minut

fm/em

Välj värden i listorna.

Tidszon

Välj tidszon i listan.

Justera för
sommartid

*

Av

Ströminställningar

Timerinställningar för
viloläge

Timer för viloläge/
auto-AV

Aktiverad*

Avaktiverad

Viloläge/auto-AV
efter

Om du har aktiverat
timern för viloläge/
autoavstängning anger
du ett värde mellan 0 och
120 minuter.

Standardvärde:
30 minuter

Händelser för
väckning/auto-PÅ

Alla händelser*

Nätverksport

Endast strömbrytare

Utskriftskvalitet

Bildregistrering

Justera fack<X>

Skriv ut testsida

Justera X1

Justera Y1

Justera X2

Justera Y2

-5,00 mm till +5,00 mm

Justera papperstyper Välj från en lista med

papperstyper som kan
användas i produkten.
Samma alternativ är
tillgängliga för alla
papperstyper.

Utskriftsläge

Välj från en lista med
utskriftslägen.

Motståndsläge

Normal

Upp

Ned

Fuktläge

Normal

Hög

Återställ lägen

20

Kapitel 2 Kontrollpanelens menyer

SVWW

background image

Tabell 2-4

Menyn Allmänna inställningar (fortsättning)

Första nivån

Andra nivån

Tredje nivån

Fjärde nivån

Värden

Optimera

Linjedetalj

Normal*

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Av

Återställ
optimeringslägen

Upplösning

300 × 300 dpi

600 × 600 dpi

FastRes 1200*

ProRes 1200

REt

Av

*

Economode

Av*

Tonertäthet

Intervall:

1–5

Standard = 3

Tyst läge

Av*

Åtgärda
papperstrassel

Auto*

Av

Hantera lagrade
utskrifter

Utrymmesgräns för
snabbkopieringsjobb

1–100

Standard = 32

Timeout för att hålla
utskrift

Av*

1 timme

4 timmar

1 dag

1 vecka

Namn på
standardmapp

SVWW

Menyn Administration

21

background image

Tabell 2-4

Menyn Allmänna inställningar (fortsättning)

Första nivån

Andra nivån

Tredje nivån

Fjärde nivån

Värden

Sort Stored Jobs By
(Sortera lagrade jobb
efter)

Utskriftsnamn*

Datum

Återställ
leveransinställningar

Menyn Retrieve From USB Settings (Inställningar för Hämta från
USB)

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem . Välj menyn
Administration och sedan menyn Retrieve From USB Settings (Inställningar för Hämta

från USB).

Tabell 2-5