HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Allmänna utskriftsinställningar

background image

Menyn Allmänna utskriftsinställningar

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem . Välj menyn
Administration och sedan menyn Allmänna utskriftsinställningar.

I följande tabell anger asterisken (*) standardinställningen från fabrik.

Tabell 2-6

Menyn Skrivarinställningar

Första nivån

Andra nivån

Värden

Manuell matning

Aktiverad

Avaktiverad*

Courier-teckensnitt

Normal*

Mörk

Bred A4

Aktiverad

Avaktiverad*

Skriv ut PS-fel

Aktiverad

Avaktiverad*

Skriv ut PDF-fel

Aktiverad

Avaktiverad*

22

Kapitel 2 Kontrollpanelens menyer

SVWW

background image

Tabell 2-6

Menyn Skrivarinställningar (fortsättning)

Första nivån

Andra nivån

Värden

Typ

Auto*

PCL

.PS

PDF

PCL

Sidlängd

Intervall: 5–128

Standard = 60

Orientering

Stående*

Liggande

Teckensnittskälla

Internt*

USB

Teckensnittsnummer

Intervall: 0–110

Standard = 0

Teckentäthet

Intervall: 0,44–99,99

Standard = 10,00

Teckenstorlek

Intervall: 4,00–999,75

Standard = 12,00

Symboluppsättning

Välj från en lista med teckenuppsättningar.

CR efter LF

Nej*

Ja

Dölj tomma sidor

Nej*

Ja

Mappning av materialkälla

Standard*

Klassisk

SVWW

Menyn Administration

23