HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Felsökning

background image

Menyn Felsökning

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem . Välj menyn
Administration och sedan menyn Felsökning.

I följande tabell anger asterisken (*) standardinställningen från fabrik.

Tabell 2-14

Felsökning, meny

Första nivån

Andra nivån

Tredje nivån

Värden

Skriv ut händelselogg

Visa händelselogg

Skriv ut en
pappersbanesida

Utskriftskvalitetssida

Skriv ut en
fixeringstestsida

Diagnostiktester

Sensorer för pappersbana

Välj från listan med sensorer på
produkten.

Pappersbanetest

Skriv ut testsida

Källa

Välj från listan med tillgängliga
fack.

Destination

Välj i en lista med tillgängliga
fack.

Dubbelsidig

Av*

Kopior

1*

10

50

100

500

Stapling

Av

Manuellt sensortest

Test av sensor för manuellt
fack

Komponenttest

Skriv ut/stoppa test

Intervall: 0–60 000

SVWW

Menyn Administration

33