HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Hantera förbrukningsmaterial

background image

Menyn Hantera förbrukningsmaterial

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem . Välj menyn
Administration och sedan menyn Hantera förbrukningsmaterial.

I följande tabell anger asterisken (*) standardinställningen från fabrik.

Tabell 2-8

Menyn Hantera förbrukningsmaterial

Första nivån

Andra nivån

Tredje nivån

Värden

Skriv ut statussida för
förbrukningsmaterial

Inställningar för
förbrukningsmaterial

Svart kassett

Inställningar för mycket
lågt

Stopp

Uppmanas fortsätta

Fortsätt*

Inställningar för lågt
tröskelvärde

1–100 %

Standardvärden för kassetten
CE390A:

M601 = 8 %

M602 = 11 %

M603 = 20 %

Standardvärden för kassetten
CE390X:

M602 = 5 %

M603 = 9 %

Underhållssats

Inställningar för mycket
lågt

Stopp

Uppmanas fortsätta

Fortsätt*

SVWW

Menyn Administration

25

background image

Tabell 2-8

Menyn Hantera förbrukningsmaterial (fortsättning)

Första nivån

Andra nivån

Tredje nivån

Värden

Inställningar för lågt
tröskelvärde

1–100 %

Standard = 10 %

Meddelanden om
förbrukningsmaterial

Lågt meddelande

*

Av

Nivåmätare

*

Av

Återställ förbrukn. art.

Ny underhållssats

Nej

Ja