HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Hantera fack

background image

Menyn Hantera fack

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem . Välj menyn
Administration och sedan menyn Hantera fack.

I följande tabell anger asterisken (*) standardinställningen från fabrik.

Tabell 2-9

Menyn Hantera fack

Första nivån

Värden

Använd begärt fack

Endast*

Första

Prompt för manuell matning

Alltid*

Om ej laddad

Storlek-/typ-prompt

Teckenfönstret*

Visa inte

Använd ett annat fack

Aktiverad*

Avaktiverad

Växla läge för brevhuvud

Avaktiverad*

Aktiverad

Dubbelsidigt, tomma sidor

Auto*

Ja

Fack 2-modell

Standardfack

Eget fack

26

Kapitel 2 Kontrollpanelens menyer

SVWW

background image

Tabell 2-9

Menyn Hantera fack (fortsättning)

Första nivån

Värden

Bildrotation

Standard

Alternativ

Åsidosätt A4/Letter

Ja*

Nej

SVWW

Menyn Administration

27