HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Inställningar för häftning/buntning

background image

Menyn Inställningar för häftning/buntning

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem . Välj menyn
Administration och sedan menyn Inställningar för häftning/buntning.

I följande tabell anger asterisken (*) standardinställningen från fabrik.

Tabell 2-10

Menyn Inställningar för häftning/buntning

Första nivån

Värden

Häftning

Ingen/inga*

Överst vänster eller höger

Överst vänster

Överst höger

Häftklamrar snart slut

Fortsätt*

Stopp