HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Nätverksinställningar

background image

Menyn Nätverksinställningar

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem . Välj menyn
Administration och sedan menyn Nätverksinställningar.

I följande tabell anger asterisken (*) standardinställningen från fabrik.

Tabell 2-12

Menyn Nätverksinställningar

Första nivån

Värden

I/O-Timeout

Intervall: 5–300 sek

Standard = 15

Menyn Jetdirect

Mer information finns i tabellen nedan.

Tabell 2-13

Menyn Jetdirect

Första nivån

Andra nivån

Tredje nivån

Fjärde nivån

Värden

Information

Skriv ut säkerh.

Ja

Nej*

TCP/IP

Aktivera

*

Av

Värdnamn

IPV4-inställningar

Konfigurationsmetod

Bootp

DHCP*

Auto IP

Manuell

Manuella
inställningar

OBS!

Menyn visas bara

om du väljer Manuell
menyn
Konfigurationsmetod.

IP-adress

Ange adressen.

Delnätsmask

Ange adressen.

Standardgateway

Ange adressen.

Standard-IP

Auto IP*

Äldre modeller

Släpp DHCP

Nej*

Ja

SVWW

Menyn Administration

29

background image

Tabell 2-13

Menyn Jetdirect (fortsättning)

Första nivån

Andra nivån

Tredje nivån

Fjärde nivån

Värden

Ny DHCP

Nej*

Ja

Primär DNS

Sekundär DNS

IPV6-inställningar

Aktivera

Av

*

Adress

Manuella
inställningar

Aktivera

Adress

DHCPv6-policy

Router angiven

Router ej tillgänglig*

Alltid

Primär DNS

Sekundär DNS

Proxyserver

Proxyport

Timeout

Säkerhet

Säker webb

HTTPS krävs*

HTTPS-tillval

IPSEC

Behålla

Avaktivera*

802.1X

Återställ

Behålla*

Återställ säkerhet

Ja

Nej*

Diagnostik

Inbäddade test

Test av nätverk och
maskinvara

Ja

Nej*

HTTP-test

Ja

Nej*

SNMP-test

Ja

Nej*

30

Kapitel 2 Kontrollpanelens menyer

SVWW

background image

Tabell 2-13

Menyn Jetdirect (fortsättning)

Första nivån

Andra nivån

Tredje nivån

Fjärde nivån

Värden

Datavägstest

Ja

Nej*

Välj alla tester

Ja

Nej*

Körtid [t]

Intervall: 1–60 timmar

Standard = 1 timme

Köra

Nej*

Ja

Ping-test

Mottagartyp

IPV4

IPV6

Mottagarens IPv4

Mottagarens IPv6

Paketstorlek

Tidsgräns

Antal

Skriv ut resultat

Ja

Nej

Köra

Ja

Nej

Ping-resultat

Skickade paket

Mottagna paket

Andel förlorade

Minsta RTT

Högsta RTT

RTT-medel

Ping pågår

Ja

Nej

SVWW

Menyn Administration

31

background image

Tabell 2-13

Menyn Jetdirect (fortsättning)

Första nivån

Andra nivån

Tredje nivån

Fjärde nivån

Värden

Uppdatera

Ja

Nej

Länkhastighet

Auto*

10T Halv

10T Full

100TX Halv

100TX Full

1000T Full

32

Kapitel 2 Kontrollpanelens menyer

SVWW