HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Rapporter

background image

Menyn Rapporter

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem . Välj menyn
Administration och sedan menyn Rapporter.

Tabell 2-3

Menyn Rapporter

Första nivån

Andra nivån

Konfigurations-/statussidor

Menyn Administration, karta

Konfigurationssida

Statussida för förbrukningsmaterial

Användningssida

Filkatalogsida

Sida med nuvarande inställningar

Andra sidor

PCL-teckensnittslista

PS-teckensnittslista