HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Retrieve From USB Settings (Inställningar för Hämta från USB)

background image

Menyn Retrieve From USB Settings (Inställningar för Hämta från USB)

Första nivån

Värden

Aktivera Hämta från USB

Aktiverad

Avaktiverad*