HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Standardalternativ för utskrift

background image

Menyn Standardalternativ för utskrift

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem . Välj menyn
Administration och sedan menyn Standardalternativ för utskrift.

I följande tabell anger asterisken (*) standardinställningen från fabrik.

Första nivån

Andra nivån

Värden

Antal kopior

Standardpappersstorlek

Välj från en lista med storlekar som kan
användas i produkten.

Standard, egen pappersstorlek

Måttenhet

Tum

mm

X-mått

Y-mått

Utmatningsfack

Välj i en lista med tillgängliga
utmatningsfack.

Sidor

1-sidigt*

2-sidigt

Dubbelsidigt

Bokformat*

Vändformat

Kant-till-kant

Aktiverad

Avaktiverad*