HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Säkerhetskopiering/återställning

background image

Menyn Säkerhetskopiering/återställning

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem . Välj menyn
Enhetsunderhåll och sedan menyn Säkerhetskopiering/återställning.

I följande tabell anger asterisken (*) standardinställningen från fabrik.

Tabell 2-15

Menyn Säkerhetskopiering/återställning

Första nivån

Andra nivån

Tredje nivån

Värden

Säkerhetskopiera data

Schemalagda
säkerhetskopieringar

Aktivera schemaläggning

Ange en tid

Antal dagar emellan

Ange antal dagar

Säkerhetskopiera nu

Exportera senaste
säkerhetskopian

Återställ data

Sätt i en USB-enhet med
säkerhetskopian.