HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Service

background image

Menyn Service

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem . Välj menyn
Enhetsunderhåll och sedan menyn Service.

Menyn Service är låst och du måste ange en personlig kod (PIN-kod) för att få åtkomst till den. Menyn

är avsedd att användas av behörig servicepersonal.

SVWW

Menyn Enhetsunderhåll

35

background image

36

Kapitel 2 Kontrollpanelens menyer

SVWW