HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Förbrukningsmaterial

background image

Menyn Förbrukningsmaterial

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem och väljer sedan
menyn Förbrukningsmaterial.

I följande tabell anger asterisken (*) standardinställningen från fabrik.

Tabell 2-1

Menyn Förbrukningsmaterial

Första nivån

Andra nivån

Tredje nivån

Fjärde nivån

Värden

Hantera
förbrukningsmaterial

Skriv ut statussida
för
förbrukningsmaterial

Inställningar för
förbrukningsmaterial

Svart kassett

Inställningar för
mycket lågt

Stopp

Uppmanas fortsätta

Fortsätt*

Inställningar för lågt
tröskelvärde

1–100 %

Standardvärden för
kassetten CE390A:

M601 = 8 %

M602 = 11 %

M603 = 20 %

Standardvärden för
kassetten CE390X:

M602 = 5 %

M603 = 9 %

Underhållssats

Inställningar för
mycket lågt

Stopp

Uppmanas fortsätta

Fortsätt*

Inställningar för lågt
tröskelvärde

1–100 %

Standard = 10 %

Meddelanden om
förbrukningsmaterial

Lågt meddelande

*

Av

Nivåmätare

*

Av

Återställ förbrukn.
art.

Ny underhållssats

Nej

Ja

16

Kapitel 2 Kontrollpanelens menyer

SVWW

background image

Tabell 2-1

Menyn Förbrukningsmaterial (fortsättning)

Första nivån

Andra nivån

Tredje nivån

Fjärde nivån

Värden

Svart kassett

Statusmeddelandet

visas.

Underhållssats

Statusmeddelandet

visas.

SVWW

Menyn Förbrukningsmaterial

17