HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Fack

background image

Menyn Fack

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem och väljer sedan
menyn Fack.

I följande tabell anger asterisken (*) standardinställningen från fabrik.

Tabell 2-2

Menyn Fack

Första nivån

Andra nivån

Värden

Hantera fack

Använd begärt fack

Endast*

Första

Prompt för manuell matning

Alltid*

Om ej laddad

Storlek-/typ-prompt

Teckenfönstret*

Visa inte

Använd ett annat fack

Aktiverad*

Avaktiverad

Växla läge för brevhuvud

Avaktiverad*

Aktiverad

Dubbelsidigt, tomma sidor

Auto*

Ja

Fack 2-modell

Standardfack*

Eget fack

Bildrotation

Standard*

Alternativ

Åsidosätt A4/Letter

Ja*

Nej

Storlek på kuvertmatare

Välj storlek i listan.

Typ av kuvertmatare

Välj typ i listan.

Fack <X> Storlek

Välj storlek i listan.

Typ i fack <X>

Välj typ i listan.

18

Kapitel 2 Kontrollpanelens menyer

SVWW