HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Hämta jobb från enhetsminne

background image

Menyn Hämta jobb från enhetsminne

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem och väljer sedan
menyn Hämta jobb från enhetsminne.

Första nivån

Andra nivån

Värden

Alla jobb (med PIN)

Skriv ut

Kopior

Skriv ut och ta bort

Kopior

Ta bort

Alla jobb (ej PIN)

Skriv ut

Kopior

Skriv ut och ta bort

Kopior

Ta bort

Ja

Nej

<Dokumentnamn med PIN-kod>

Skriv ut

Kopior

Skriv ut och ta bort

Kopior

Ta bort

<Dokumentnamn utan PIN-kod>

Skriv ut

Kopior

Skriv ut och ta bort

Kopior

Ta bort

Ja

Nej

SVWW

Menyn Hämta jobb från enhetsminne

15