HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Hämta jobb från USB

background image

Menyn Hämta jobb från USB

OBS!

Du måste aktivera funktionen med hjälp av menyerna på kontrollpanelen eller den inbyggda

HP-webbservern innan den kan användas.

Aktivera funktionen med hjälp av menyerna på kontrollpanelen genom att öppna menyn

Administration, öppna undermenyn Retrieve From USB Settings (Inställningar för Hämta

från USB) och välja alternativet Aktivera. Aktivera funktionen med hjälp av den inbäddade HP-

webbservern genom att öppna fliken Utskrift.

Så här visar du den: På produktens kontrollpanel klickar du på knappen Hem och väljer sedan
menyn Hämta jobb från USB.

Första nivån

Andra nivån

Värden

Välj en fil eller mapp

<Dokumentnamn>

Kopior

14

Kapitel 2 Kontrollpanelens menyer

SVWW